Länk till förstasidan

Skolformen

Folkhögskolan är en studieform för vuxna med en nedre åldersgräns på 18 år för allmänna och särskilda kurser. De allmänna kurserna ger normalt företräde för sökande med kort tidigare skolutbildning. Varje folkhögskola bestämmer självständigt över vilka kurser man anordnar och vilken profil man har på sin skola.

Folkhögskolorna har olika typer av kurser med en mängd olika inriktningar och ämnesområden:

  • Allmän kurs (behörighetsgivande) som är ett alternativ till gymnasieskolan
    eller kommunal vuxenutbildning på olika nivåer
  • Särskild kurs
  • Yrkesutbildningar
  • Distanskurser
  • Kortkurser, framförallt sommarkurser

Samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen är utmärkande för folkhögskolan som utbildningsform. Man arbetar med mer eller mindre sammanhållna studiegrupper, studerar ofta ämnesövergripande i projektform och man utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter. Det ger stora möjligheter för kursdeltagarna att påverka studiernas inriktning och innehåll.

Studiebesök, grupparbeten och studieresor är vanliga på folkhögskolorna.

Folkhögskolorna är inte bundna till centralt fastställda läroplaner. Man arbetar istället efter egna verksamhetsplaner. Genom överenskommelse med Universitets- och högskolerådet kan Allmän kurs ge behörighet till högskolestudier och genom
överenskommelse med Myndigheten för Yrkeshögskolan kan Allmän kurs ge behörighet för yrkeshögskolestudier.

Folkhögskolorna finansieras genom statsbidrag och regionbidrag. De studerande har rätt till studiestöd genom CSN.