Länk till förstasidan

Arkivregler, sekretess och GDPR

Region Hallands folkhögskolor är offentliga myndigheter och lyder därför under
sekretess- och förvaltningslagen. Skolan har ett arkiv där deltagarnas intyg, omdömen
och ansökningshandlingar arkiveras.

Region Hallands folkhögskolor följer dataskyddsförordningen, GDPR, när det gäller
behandling av personuppgifter. På skolornas hemsidor finns mer detaljerad
information.