Länk till förstasidan

Arkivregler, sekretess och GDPR

Region Hallands folkhögskolor är offentliga myndigheter och lyder därför under sekretess- och förvaltningslagen. Skolan har ett arkiv där deltagarnas intyg, omdömen och ansökningshandlingar arkiveras.

Region Hallands folkhögskolor följer dataskyddsförordningen, GDPR, när det gäller behandling av personuppgifter. På skolornas hemsidor finns mer detaljerad information.