Länk till förstasidan

Avgifter

All undervisning på skolan är avgiftsfri. Däremot tar skolan ut avgift för kost, logi, studieresor, studerandeförsäkring samt läromedel och material. Dessa kostnader redovisas under respektive kurs på hemsidan, och du får också information i
samband med kursstart.

För dagdeltagare på lång kurs finns en obligatorisk kostnad för lunch. Inga avdrag görs även om du väljer bort lunchen.

På en del av våra utbildningar finns en kostnad för en kommande studieresa. Om du avbryter dina studier under läsårets gång, innan resan är genomförd, gör skolan en individuell bedömning av eventuell återbetalning av avgiften för studieresan.