Länk till förstasidan

Drogpolicy

Skolan är drogfri. Varje deltagare ska få möjlighet att vistas i en trygg och trivsam
studiemiljö. Alla deltagare ska ta del av och underteckna skolans drogpolicy. Vad gäller narkotika är lagstiftningen tydlig. Brott kommer att polisanmälas. Användning
av droger på skolan kan leda till avstängning från studier och internatplats och kan
leda till varaktig avskiljning vilket innebär att deltagaren förlorar sin studieplats.
Löftadalens folkhögskola förespråkar alkoholfria arbetsveckor. Störningar i
skolarbetet eller internatet som beror på alkohol tas omedelbart upp till diskussion
med rektor.

Enligt gällande regler är det förbjudet att:

 • använda alkohol eller droger samt att uppträda berusad eller drogpåverkad på
  skoltid och i skolans lokaler eller på skolans arrangemang
 • att förvara, sälja eller införa alkohol eller droger till skolan eller på skolans
  arrangemang, studieresor eller studiebesök

Åtgärder om deltagare bryter mot skolans drogpolicy

 • Rektor samtalar med deltagare som bryter mot skolans alkoholpolicy
 • Rektor gör en individuell bedömning av åtgärder inklusive uppföljning
 • Rektor samtalar med deltagare vid stark misstanke om att deltagare bryter
  mot skolans drogpolicy
 • Skolan kontaktar extern aktör för drogtest
 • Om deltagare avviker från drogtest/er gör rektor en individuell bedömning
  av påföljd
 • Om deltagare uppvisar positivt drogtest gör rektor en individuell bedömning
  av påföljd

Rökning

Samtliga lokaler är rökfria. Rökning är endast tillåten på vissa platser utomhus.