Länk till förstasidan

Internat

Internatboende är en service som erbjuds deltagare på Löftadalens folkhögskola. En förutsättning för internatboendet är att deltagaren innehar en studieplats. Internatet innebär boende tillsammans med andra och ett gemensamt ansvar för både de
gemensamma utrymmena och för trivseln. Boende får information om de regler som gäller i samband med inflyttning på internatet. De allra flesta deltagare får rum, men under en kortare period i början av terminen kan de som bor i närområdet få pendla.

Om vi inte kan erbjuda dig ett rum kommer vi att höra av oss till dig senast två veckor innan kursstart.

Om det är fler sökande som önskat boende på skolans internat i förhållande till antal platser, görs en prioritering av behovet.

Inflyttning på internatet sker söndagen före första skoldagen på terminen om inte skolan meddelar dig någonting annat.

Skolans rektor har rätt att avskilja en deltagare från internatet om rektor bedömer att deltagaren inte har förutsättningar för att klara boendet enligt de regler som gäller.

Skolan har också rätt att vid ansökan neka deltagaren en plats på internatet om rektorn bedömer att deltagaren inte har förutsättningar att klara boendet.

För mer information om internatet och priser, se skolans hemsida under ”Bo på internatet”.