Länk till förstasidan

FSR - Folkhögskolornas studeranderättsliga
råd

Till skillnad från det övriga skolväsendet som lyder under skollagen, finns ingen
lagstiftning som reglerar folkhögskolan. För att stärka kursdeltagarnas rättsliga
ställning skapade Folkbildningsrådet år 2010 Folkhögskolornas studeranderättsliga
råd, FSR.

Kursdeltagare på folkhögskolans långa kurser kan anmäla ärenden till
Folkhögskolornas studeranderättsliga råd om det inte går att lösa frågan på den
aktuella folkhögskolan.