Länk till förstasidan

Kostnader 2024/2025

Det är gratis att studera på Löftadalens folkhögskola. Det du betalar för är mat, eventuell kurslitteratur, material och logi. Kostnaden varierar beroende på vilken kurs du sökt samt om du är dagdeltagare eller internatdeltagare.

Terminsavgift – internatdeltagare

I avgiften för internatdeltagare ingår logi och kost: frukost, lunch, eftermiddagsfika och middag alla skoldagar (ej lediga dagar/lovdagar).

Kostnaderna för hyra skiftar beroende på vilket boende du önskar. Det är något billigare att bo i dubbelrum, men antalet dubbelrum är få. Du delbetalar 9 gånger per läsår, den sista i varje månad.

Terminsavgift – dagdeltagare

I avgiften för dagdeltagare ingår lunch och eftermiddagsfika alla skoldagar. Du är också välkommen att äta under kvällstid då skolan arrangerar speciella festmåltider såsom återträffen, julbord, skolavslutning och andra högtider.

Kostnaden för dagdeltagare är 1500 kr/4 veckor Du delbetalar vid 9 tillfällen per läsår, den sista i varje månad.

Betalningsdatum

30/9 – v. 35-38
31/10 – v. 39-42
30/11 – v. 43-47 (lov v.44)
31/12 – v. 48-51
31/1 – v. 2-5
28/2 – v. 6-10 (lov v.7)
31/3 – v. 11-15
30/4 – v. 16-19 (lov v.16)
31/5 – v. 20-22

Övriga kostnader

Våra kurser har olika kostnader för material, studiebesök med mera. Se vilka övriga kostnader som gäller under respektive kurssida.

Är du under 20 år och går Allmän kurs ska du kontakta din hemkommun, där du kan få ekonomisk hjälp med kostnaden för mat, böcker och resor.

Det finns olika studielån och bidrag att söka beroende på din ålder och utbildning du valt att gå. Mer om detta hittar du på sidan om studiestöd.