Länk till förstasidan

Kurator

Jag heter Mona och arbetar som kurator på Löftadalens folkhögskola. Du är välkommen att kontakta mig för stödjande samtal i frågor som rör ditt mående och din livssituation. Det kan tex handla om stress, oro, nedstämdhet, relationer och om svårigheter som är kopplade till autism och ADHD. Jag kan även vägleda dig i kontakten med andra stödinsatser i samhället om du behöver det.

Boka tid

Om du vill boka en tid kan du skicka ett sms eller mejla. Det går också fint att komma till mitt rum och boka en tid. Jag har tystnadsplikt så det vi samtalar om stannar i rummet om vi inte kommit överens om något annat.

E-post: Mona.Markinhuhta@regionhalland.se

Mobil: 073-694 11 78

en person står upp utomhus

Deltagarstöd

Om du behöver stödinsatser eller anpassningar under skolgången finns deltagastödsteamet till hjälp.