Länk till förstasidan

Nu har vi hbtqi-kompetens

Löftadalens folkhögskola är från 2023 en hbtqi-diplomerad verksamhet genom Regioner i samverkan. Det betyder att all personal har utbildats för att få hbtqi-kompetens.

–Efter nästan ett års arbete är Löftadalens folkhögskola äntligen hbtqi-diplomerad! Det känns fantastiskt och vi har under denna tid verkligen blivit en mera inkluderande skola och arbetsplats, säger Nanna Nilsson, rektor på Löftadalens folkhögskola.

två personer håller i HBTQI flaggor

Helena Nyhus, deltagarstödjare, och Viveca Olsson, lärare, firar att Löftadalens folkhögskola blivit hbtqi-diplomerad.

I utbildningen har det ingått moment som heteronormativitet och dess konsekvenser, hbtqi-personers livsvillkor och hälsosituation, normkritik och heteronorm, transparaplyet och könsbekräftande behandling, sexuell praktik, identitet och sjukdomar samt våld och heder. Personalen har haft två utbildningsdagar och däremellan eget fördjupningsarbete och reflektion.

–Folkhögskolans deltagare kommer att märka av ett tryggare bemötande och att det finns en ökad medvetenhet och kunskap. Det blir också synligt i verksamheten genom symboler som visar på inkludering. Det handlar om att arbeta på olika sätt för jämlikhet, förklarar Nanna Nilsson.

En plan för ökad inkludering

Hbtqi är numera en stående punkt på gemensamma möten och skolan har tagit fram en handlingsplan för hur verksamheten ska bli mer inkluderande. I lokalerna ska skolan skylta med regnbågsflaggor, sätta upp affischer med inkluderande budskap och ändra skyltningen på toaletter för att alla ska känna sig inkluderade och trygga.

HBTQI flagga

–Vi ska undvika att använda pronomen om vi inte är säkra på vilket pronomen en person använder. Därför ska vi övergå till icke-könade klasslistor och också själva tala om vilket/vilka pronomen vi föredrar i presentationer och i våra mejlsignaturer, samt se till att använda mer inkluderande bilder. Vi ska aktivt arbeta med att minska jargong och vi ska också ta fram en introduktionsplan för nyanställda och vikarier som inbegriper hbtqi-kompetens, fortsätter Nanna Nilsson.

Hbtqi-diplomeringen har utfärdats av Regioner i samverkan, som består av regionerna Blekinge, Halland, Kronoberg, Jönköpings län, Sörmland, Örebro län och Östergötland. Det är också Regioner i samverkan som hållit utbildningen. Utbildningen ger grundläggande hbtqi-kompetens i syfte att förbättra bemötandet av, och arbetsmiljön för hbtqi-personer.

Löftadalens folkhögskola är en hbtqi-diplomerad verksamhet från 2023.