Länk till förstasidan

Stödassistent/Barnskötare

Vill du arbeta med människor och är över 22 år? Då är den här utbildningen något för dig. Den här utbildningen öppnar upp möjligheter för att arbeta inom LSS, äldreomsorgen, skola, förskola eller HVB-hem. Väljer du att gå en fjärde termin, påbyggnad till vårdbiträde kan du även söka jobb inom sjukvården. Utbildningen är även en bra grund för dig som längre fram vill studera till undersköterska.

Ansökningsperiod:
2024-03-01 - 2024-06-01
Ansök så här:
Läs mer under "Så ansöker du"
Utbildningsperiod:
2024-08-26 - 2026-06-05
Utbildningstakt:
100%
Studiestödsnivå:
Gymnasienivå (A1)
Utbildningstyp:
Profilkurs
Kontakt:
Ylva Petrén

Om utbildningen

Stödassistent/Barnskötare

Ny kurs från höstterminen 2024.

Du får studera ämnen som handlar om hur människor i olika åldrar fungerar och du får även träna dig i, och reflektera kring, hur man har ett professionellt förhållningssätt när man arbetar med människor. Du får kunskap om barns utveckling och att möta och assistera barn, unga och vuxna i deras utveckling och färdigheter.

I utbildningen ingår 20–30 % praktik som du kan välja att göra på önskad ort. Den genomförs på en arbetsplats med stöd av en handledare. Under utbildningen gör vi även studiebesök där du får inblick i olika verksamheter inom fältet. Några exempel kan vara förening inom paraidrott, center för anpassad kommunikation, daglig verksamhet med konst- och kulturinriktning eller förskola för barn med rörelsehinder.

Två personer som håller varandras händer.

Som deltagare på stödassistent- och barnskötarutbildningen är du också delaktig i skolans övriga gemensamma verksamhet såsom temadagar, workshops, konserter med mera. Detta ger möjlighet att lära känna människor på andra utbildningar, och bidrar till skolans tillåtande klimat.

Utbildningen omfattar 1,5 års heltidsstudier på gymnasienivå och är närvarobaserad. Eftersom vi inom folkhögskola använder gruppdiskussioner och egna reflektioner som en av inlärningsmetoderna behöver du vara på plats på skolan och delta i klassens arbete.

Påbyggnad vårdbiträde

Vill du studera till vårdbiträde går du även påbyggnadskursen — den fjärde terminen. Den innefattar, förutom de teoretiska ämnena, även flera veckors praktik inom sjukvårdssektorn.

Du som söker till stödassistent- och barnskötarutbildningen:

Utbildningen är CSN-berättigad och efter fullgjord utbildning med godkänt resultat erhålls ett intyg.

Kursplan

Kurser termin 1 och 2:

 • Etnicitet och kulturmöten
 • Specialpedagogik 1/Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
 • Barns lärande och växande
 • Människors miljöer
 • Skapande verksamhet
 • Pedagogiska teorier och praktiker
 • Grundläggande Vård och omsorg/Omvårdnad 1
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Kommunikation
 • Lärande och utveckling

Kurser termin 3:

 • Pedagogiskt arbete
 • Lärande och utveckling
 • Hälsopedagogik
 • Skapande verksamhet
 • Specialpedagogik 2
 • Psykiatri 1 (För vårdbiträde)

Kurser termin 4 — påbyggnad vårdbiträde:

 • Anatomi och fysiologi 1
 • Gerontologi och geriatrik
 • Hälso- och sjukvård 1
 • Psykologi 1
 • Social omsorg 1
 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

Inom utbildningen har vi på denna skolan ett särskilt fokus på hur man kan arbeta med konstnärliga metoder med människor med funktionsnedsättning och med barn. Det handlar om både musik, drama och konst. Vi provar praktiskt hur man till exempel kan lägga upp en anpassad musiksamling och ett drama- och konstpass som passar olika målgrupper. Vi undersöker vad som händer med människor bortom orden.

Kursmål

Efter avslutad kurs på tre terminer skall du som deltagare:

 • Ha fått kompetens att kunna arbeta som stödassistent och barnskötare
 • Ha fått stor förståelse för och insikt i vad arbetet innebär genom både praktik och teoretiska studier
 • Ha fått ett brett kontaktnät inom ditt framtida yrkesområde att använda vid arbetssökande
 • Ha fått ökad självkännedom genom reflektioner och kunskap om hur människan fungerar

Efter avslutad påbyggnadskurs för vårdbiträde skall du som deltagare även:

 • Ha fått kompetens att kunna arbeta som vårdbiträde

Kostnader

Utöver kostnaderna för dagdeltagare eller internatdeltagare tillkommer

 • Max 2 000 kr per läsår för kurslitteratur och studiebesök. Kostnaderna kommer att faktureras när kostnaden uppstår. Du kommer i god tid att få reda på detta.
 • Kostnader i samband praktik (eventuell resa, boende osv.)

Hur du löser det ekonomiskt under tiden du studerar kan du läsa om på sidan Studiestöd Länk till annan webbplats..

Så ansöker du

 1. Läs noga igenom texten på denna sida.
 2. Klicka på knappen ”Ansök här!” som syns när ansökan är öppen. Du kommer då till Schoolsofts ansökningssida.
 3. Logga in på Schoolsoft. Har du inget konto på Schoolsoft så kan du enkelt skapa ett genom att klicka ”registrera dig här”.
 4. Fyll i formuläret och bifoga betygsdokument och andra filer som eftersöks.
 5. Skicka in din fullständiga ansökan innan sista ansökningsdatum.

I ansökan bifogar du:

Antagningsprocessen

Grundläggande krav för antagning

För alla skolans kurser gäller att du måste uppfylla några grundläggande krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav:

 1. Du ska fylla minst 18 år det kalenderår kursen börjar.
 2. Du ska ha skickat in en fullständig ansökan senast sista ansökningsdagen.
 3. Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig kursen.
 4. Du ska ha varit drogfri i minst ett halvår om du tidigare har missbrukat alkohol eller andra droger.
 5. På alla våra särskilda kurser ska du ha klarat svensk grundskola eller motsvarande.

Särskilda krav för antagning på Stödassistent/Barnskötare

På Stödassistent/Barnskötare behöver du också uppfylla särskilda krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav:

 • Du bör ha fyllt 22 år.
 • Du ska ha kunskaper i svenska på motsvarande minst SFI D-nivå.
 • Du ska visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Antagningsprocessen på Stödassistent/Barnskötare

 1. För att vi ska påbörja antagningsförfarandet ska ansökan vara fullständig.
 2. Du ska uppfylla grundläggande och särskilda krav för antagning.
 3. Därefter sker ett första urval genom ditt personliga brev. Har du gått vidare i det första urvalet kommer du kallas till intervju. Kallelsen skickas till din epost. Intervjuer sker i första hand på Löftadalens folkhögskola.
 4. Vi ringer dina referenser.
 5. Efter intervjun kommer lärarna tillsammans med rektor och SYV besluta vem som ska antas.
 6. Därefter skickar lärarna ut ett antagningsbesked via mejl genom Schoolsoft. Det skickas senast två dagar innan midsommarafton.

Urvalskriterier – hur väljer vi vilka som får plats?

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven och eventuella särskilda krav. Skolan gör en pedagogisk bedömning och väljer först de som:

 • Bedöms ha förmåga att klara studierna
 • Bedöms vara mycket motiverade att studera på folkhögskola och på Stödassistent/Barnskötare
 • Personlig lämplighet
 • Har tidigare arbetslivserfarenhet
 • Önskar bo på skolans internat
 • Vid likvärdig bedömning av de sökande kommer antagning ske genom lottning

Läs mer om hur antagningsprocessen går till i vår studeranderättsliga standard