Länk till förstasidan

Bild- och konstlinjen

Bild- och konstlinjen ger dig grundläggande kunskaper i bildkonst. Utbildningen passar dig som är nybörjare eller självlärd och vill studera ett år i en kreativ miljö för att få sedan ha en möjlighet att gå vidare till annan estetisk utbildning eller egen konstnärlig verksamhet.

Ansökningsperiod:
2024-03-01 - 2024-05-01
Ansök så här:
Läs mer under "Så ansöker du"
Utbildningsperiod:
2024-08-26 - 2025-06-05
Utbildningstakt:
100%
Studiestödsnivå:
Gymnasienivå (A2)
Utbildningstyp:
Profilkurs
Kontakt:
Brita Wanngård

Om utbildningen

Teoretiska genomgångar varvas med praktiskt arbete. Dina tidigare erfarenheter byggs på utifrån gruppens intresse och behov. Genom att tillsammans med andra undersöka olika teman och tekniker får du en möjlighet att både lära dig grunder och bygga på din kunskap i teckning, måleri och form. Vi går bland annat igenom perspektiv, människans proportioner, färglära, materiallära och bildkomposition för att sedan avsluta med en utställning under våren.

måleri prylar

I bildateljén har du din egen arbetsplats och har tillträde till den de flesta kvällar och helger. Läs mer om innehållet i kursen på kursplanssidan.

Inspiration

Löftadalen ligger perfekt på västkusten mellan Göteborg och Halmstad. Vi hämtar inspiration från konstmuseer, gallerier, konstnärer och annan kultur vi har i närheten.

Vi gör kortare och längre resor under året, exempelvis för att upptäcka konstens många uttryck på Västkusten.

Gemensamma aktiviteter

Utöver kursens ordinarie schema arrangerar hela skolan gemensamma aktiviteter som friluftsdagar, temadagar, teaterbesök och föreläsningar. De flesta av dessa är obligatoriska och ger dig möjlighet att lära dig av och tillsammans med deltagarna på skolans andra linjer.

Länkar

Kursplan

Bild- och konstlinjen är en ettårig heltidsutbildning. Det är bra om du har prövat på olika tekniker inom teckning, måleri och form – vi bygger på den kunskap du redan har och utvecklar den. Genom att undersöka olika material och bygga på din kunskap kring tekniker, teori och konstupplevelse får du möjlighet att utveckla ditt uttryck och bli medveten om din konstnärliga process. Gemensamma genomgångar och enskild handledning ger dig större förståelse vad som krävs för att uppnå önskat resultat.

Vi utgår från verkligheten omkring oss för att sedan kunna gestalta den med fokus på människa och miljö. En del av kursen täcker därför hållbarhet både kring material och yrkesliv.

en teckning

Kursmål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

 • Goda praktiska och teoretiska kunskaper inom bildkonst och bildskapande med fokus på det egna uttrycket.
 • Ökad kunskap om de krav som kan ställas för att kunna söka till vidare studier inom relevanta områden.
 • Praktisk erfarenhet av projektarbete med tyngdpunkten på konstnärliga processer och reflektion.

Utbildningens upplägg och innehåll

I utbildningen ingår allt från skisstekniker, färglära, bildkomposition och perspektiv likaväl som offentlig konst och utställningsteknik. Under hela året återkommer arbetssätt som främjar din lust till olika material, och ger dig verktyg för fortsatt skapande.

Undervisningen delas upp i olika block och teman på en eller flera veckor. Skoldagen pågår mellan klockan 9.00 och 16.00. Ibland har vi även aktiviteter på kvällar och helger.

I utbildningen ingår:

 • Teckning, skisstekniker samt kroki – ex. blyerts, tusch och kol
 • Måleri – akryl, akvarell, gouache och olja samt blandtekniker. Motiv är bland annat modellstudier, landskap, porträtt och stilleben
 • Skulptur och objekt – i olika teman och med olika material
 • Färglära, färgteori
 • Perspektivlära
 • Komposition
 • Utställningskunskap i både teori och praktik
 • Konstnärligt utvecklingsarbete – projektarbete
 • Konst- och kulturhistoria

Dessa ämnen dyker även upp i temadagsform, föreläsningar, studiedagar och studieresor:

 • Entreprenörskap
 • Demokrati
 • Miljö och omvärld

Utöver kursens ordinarie schema så tillkommer skolgemensamma aktiviteter som vi ordnar och deltar i tillsammans över kursgränserna. Det kan vara friluftsdagar, temadagar, teater- och biobesök, föreläsningar på dagen eller kvällen, konserter och studieresor.

Allt kompletterar utbildningarna på skolan och är utmärkta tillfällen att lära av och umgås med dina skolkamrater vilket bidrar till skolans tillåtande miljö.

Som deltagare på en folkhögskola kommer du även kunna ta del av aktiviteter som faddrar och deltagarrådet ordnar med skolans hjälp.

Intyg

Du får ett intyg efter fullgjord kurs.

Lärare

lärare

Brita Wanngård

Kursledare och lärare på Bild- och konstlinjen

Utbildning: Min konstutbildning har jag från Ölands folkhögskola och Bildlärarlinjen på Konstfack i Stockholm. Jag har gått Grafisk form och illustration på Forsbergs Skola och utbildningen Interaktiva medier på Ljud&Bildskolan i Varberg innan den blev gymnasium. Utöver det är jag utbildad mindfulnessinstruktör och lärare i Vedic Art.

Erfarenheter: Jag har undervisat vuxna och barn i vanlig skola och cirkelverksamhet. Dessutom har jag även coachat arbetslösa på Lernia samt designat och illustrerat till webbsidor. Jag har deltagit i utställningen ”Katter” på Galleri Flamingo i Falkenberg 1999.

E-post: Brita.Wanngard@regionhalland.se

lärare

Peter Davidsson

Lärare på Bild- och konstlinjen

Peter arbetar bild & konstlinjen. Tidigare arbetade han som lärare i måleri och skulptur på olika studieförbund. Verksam som konstnär samt producent/musiker. Han har studerat konst men även musik i Sverige, USA, Nepal och Indien. Han har ett stort intresse för måleri, skulptur samt elektronisk musik. I övrigt tycker Peter om språk, kultur och film.

E-post: Peter.Davidsson@regionhalland.se

lärare

Katrin Lindgren

Kursledare och lärare på Textila återbruk och lärare på Bild- och konstlinjen

Utbildning: Magisterexamen i Textil konst på HDK Göteborg, Bild o Textil Form Ölands Folkhögskola. Läser för närvarande till Folkhögskolelärare på LIU, vid sidan av arbetet på skolan

Erfarenhet: Katrin har designat och målat dekorer till bland annat Musikens Hus i Göteborg och till en hel del fester och rave under det tidiga 90-talet. Hon har även arbetat på ett Aktivitetscenter för personer med förvärvade hjärnskador och i närmare 10 år på daglig verksamhet för personer med medfödda hjärnskador, då inom keramik och textil.

Katrin älskar att experimentera i det egna konstnärliga arbetet.

– I det oväntade föds ny kunskap!

E-post: Katrin.Lindgren@regionhalland.se

lärare

Teresa Bortoluzzi

Lärare på Textila återbruk och Bild- och konstlinjen

Utbildning: Förberedande konstnärliga och textilhantverksutbildningar. Textil konst på HDK, Masterexamen.

E-post: Teresa.Bortoluzzi@regionhalland.se

Kostnader

Utöver kostnaderna för dagelev eller internatelev tillkommer kostnader för eget konstmaterial och egna studieresor. Räkna med minst 2000 kr per termin.

Dessutom betalar du 4500 kr per år (cirka 400 kr per inbetalning) för gemensamt prova-på material och andra omkostnader.

Eventuella längre studieresor bekostas av deltagarna till självkostnadspris.

Hur du löser det ekonomiskt under tiden du studerar kan du läsa om på sidan Studiestöd.

Så ansöker du

 1. Läs noga igenom texten på denna sida.
 2. Klicka på knappen ”Ansök här!” som syns när ansökan är öppen. Du kommer då till Schoolsofts ansökningssida.
 3. Logga in på Schoolsoft. Har du inget konto på Schoolsoft så kan du enkelt skapa ett genom att klicka ”registrera dig här”.
 4. Fyll i formuläret och bifoga betygsdokument och andra filer som eftersöks.
 5. Skicka in din fullständiga ansökan innan sista ansökningsdatum.

I ansökan bifogar du:

 • Personligt brev. I ditt personliga brev berättar du om dig själv och dina intressen. Berätta varför du söker till just Bild- och konstlinjen och vad du har för mål med dina studier (max 1 A4-sida).
 • Ditt senaste betygsdokument. Dokumentet ska vara utfärdat av skolan med skolans namn samt rektorns underskrift. Utdrag från antagning.se är inte ett giltigt betygsdokument. Om du tappat bort dina betyg, kontakta skolan du gått på och be dem om ett nytt betygsdokument.
 • Ett tecknat eller målat självporträtt. Låt tekniken och bilden berätta om dig själv. Bildformat du kan använda: .jpg och .png (max 3 MB).

Går du redan på skolan och vill söka in till ytterligare ett år?

Ansökan för interna sökande är öppen mellan 1–31 mars

Antagningsprocessen

Grundläggande krav för antagning

För alla skolans kurser gäller att du måste uppfylla några grundläggande krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav:

 1. Du ska fylla minst 18 år det kalenderår kursen börjar.
 2. Du ska ha skickat in en fullständig ansökan senast sista ansökningsdagen.
 3. Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig kursen.
 4. Du ska ha varit drogfri i minst ett halvår om du tidigare har missbrukat alkohol eller andra droger.
 5. På alla våra särskilda kurser ska du ha klarat svensk grundskola eller motsvarande.

Särskilda krav för antagning till Bild- och konstlinjen

På Bild- och konstlinjen behöver du också uppfylla särskilda krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav:

 • Ha ett brinnande intresse för teckning, målning och form. Har tecknat och målat på egen hand.
 • Ha förmågan att självständigt analysera och reflektera över din lärprocess i din loggbok, med hjälp av din lärare som handledare.
 • Kunna ta eget ansvar och ta egna initiativ i dina studier.
 • Kunna planera dina studier samt arbeta självständigt de timmar du arbetar utan lärare i ateljén.

Antagningsprocessen på Bild- och konstlinjen

Vi antar sökande löpande från och med 1 april. Det innebär att efter lärarna har intervjuat sökande, kan vi börja att anta från och med 1 april.

 1. För att vi ska påbörja antagningsförfarandet ska ansökan vara fullständig.
 2. Du ska uppfylla grundläggande och särskilda krav för antagning.
 3. Därefter sker ett första urval genom ditt personliga brev och arbetsprover.
 4. Har du gått vidare i det första urvalet kommer du kallas till intervju. Kallelsen skickas till din e-post.
 5. Vi ringer dina referenser.
 6. Efter intervjun kommer lärarna tillsammans med rektor och SYV besluta vem som ska antas.
 7. Därefter skickar lärarna ut ett antagningsbesked via mail genom Schoolsoft. Det skickas senast två dagar innan midsommarafton.

Urvalskriterier – hur väljer vi vilka som får plats?

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven och eventuella särskilda krav. Skolan gör en pedagogisk bedömning och väljer först de som:

 • Bedöms ha förmåga att klara studierna.
 • Bedöms vara mycket motiverade att studera på folkhögskola.
 • Bedöms vara mycket motiverade att studera på Bild- och konstlinjen
 • Önskar bo på skolans internat.
 • Vid likvärdig bedömning av de sökande kommer antagning ske genom lottning.

I bedömningen av dina arbetsprover och intervju tar vi fasta på:

 • Att du visar prov på eget uttryck, sinne för komposition och färgval.
 • Att du visar prov på en konstnärlig förmåga samt en vilja att fördjupa den.
 • Att du visar intresse och engagemang för att utveckla din konstnärliga förmåga i samarbete med andra.
 • Dina tolkningar, tekniker och noggrannhet.
 • Din förmåga att arbeta självständigt.
 • Att du kan beskriva dina förväntningar kring skolan och kursen.

Läs mer om hur antagningsprocessen går till i vår studeranderättsliga standard