Länk till förstasidan

Allmän kurs – Din väg vidare

Sök till Allmän kurs på Löftadalen – din väg vidare! Hos oss kan du läsa in grundskolan eller gymnasiet enligt folkhögskolans egen modell. Här kan du nå behörighet till högskola eller annan eftergymnasial utbildning.

Ansökningsperiod:
2024-03-01 - 2024-06-01
Ansök så här:
Läs mer under "Så ansöker du".
Utbildningsperiod:
2024-08-26 - 2025-06-05
Kurstid:
1–3 år
Utbildningstakt:
100%
Studiestödsnivå:
Grundskole- och gymnasienivå (A1)
Utbildningstyp:
Allmän kurs (Behörighetsgivande)
Plats:
Åsa
Kontakt:
Kristina Johansson
Telefon:
0340-581815
Kursstart:
Du kan ansöka till kursstart hösttermin eller vårtermin.

Om utbildningen

På Allmän kurs vänder vi oss till dig som vill:

 • Läsa in grundskola och/eller gymnasiet
 • Studera i en kreativ och inspirerande miljö
 • Utvecklas som person på egna villkor.

Utgångsläget för studierna är dina intressen, behov och förutsättningar. Förutom ämneskunskaper utvecklar du även din studievana. Du studerar ett eller flera år, beroende på hur din studiebakgrund ser ut.

en person sitter och ritar

Arbetssätt på Allmän kurs

Vårt syfte är att sätta undervisningen i ett sammanhang med omvärlden och på så vis skapa en helhetsbild. Detta innebär att du studerar tematiskt i block, där historia, naturkunskap, religion, samhällskunskap och svenska vävs samman. Blocken ger dig de kunskaper som du behöver utifrån din individuella studieplan. Ämnena engelska och matematik studerar du utifrån din nivå.

Enskilt arbete och föreläsningar varvas med grupparbeten, studiebesök och diskussioner. Härigenom skapas mötesplatser för samtal, reflektion och förståelse. Grunden i vår pedagogik är samtalet och ditt aktiva deltagande. Genom att studera i mindre grupper har lärarna mer tid för varje deltagare och du får hjälp att nå dina mål.

En del av gemenskapen

Som deltagare på Allmän kurs är du också delaktig i folkhögskolans övriga verksamhet. Ibland har vi gemensamma temadagar, workshops, konserter, studiebesök med mera. Detta ger en möjlighet att lära känna människor på andra utbildningar, och bidrar till skolans tillåtande klimat.

Inriktningar

En dag i veckan har vi inriktningsdag och då finns olika inriktningar att välja mellan. Du väljer en inriktning för hela läsåret. Om det är för få deltagare som väljer en inriktning kan den ställas in och du får då välja en ny inriktning.

Kursplanen för din inriktning görs tillsammans av handledare och deltagare i verkstäderna, nedan följer några exempel på innehåll.

Välj bland inriktningarna:

Studieverkstad — upptäck och utveckla dig som studerande

 • Stöd i dina studier
 • Studieteknik och planering
 • Friskvård och rörelse

Praktisk verkstad — upptäck och utveckla dina praktiska sidor

 • Odling/trädgård
 • Återbruk – få det att funka
 • Studiebesök och naturupplevelser

Färg- och formverkstad — upptäck och utveckla dina kreativa sidor

 • Teckning
 • Måleri
 • Form

Musikverkstad — upptäck och utveckla dina musikaliska sidor

 • Öva på instrument och/eller sång
 • Spela i ensemble
 • Upplev musik

Dansverkstad — upptäck och utveckla dans och rörelse (ges från hösten 2024)

 • Rörelse till musik
 • Öva tillsammans i grupp
 • Koreografi

Kursplan

Målbeskrivning för Allmän kurs

Målet är att genom bildning, utbildning och delaktighet i kulturlivet ge dig möjlighet att påverka din livssituation i en demokratisk samhällsutveckling.

Läs mer om målen för Allmän kurs Pdf, 131.7 kB.

Folkhögskolans egen modell

Folkhögskolans egen modell bygger dels på ett omfattningskrav och dels på ett innehållskrav. När du har uppnått omfattningskravet och innehållskravet har du grundläggande behörighet till yrkeshögskola eller högskola.

Vill du veta mer om grundläggande behörighet till högre studier enligt folkhögskolans modell?

Omfattningskrav

Du kan läsa ett eller flera år, beroende på hur din studiebakgrund och arbetslivserfarenhet ser ut. Det är det vi inom folkhögskolan kallar omfattningskrav.

Innehållskrav

Innehållskrav till yrkeshögskola

I dina studier hos oss kan du nå behörigheter i

 • Engelska 5
 • Historia 1a1
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Svenska 1 alternativt Svenska som andraspråk 1

Innehållskrav till högskola

I dina studier hos oss kan du nå behörigheter i

 • Engelska 5 och Engelska 6
 • Historia 1a1
 • Matematik 1a, 1b eller 1c
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3 alternativt Svenska som andraspråk 1, Svenska som andraspråk 2 och Svenska som andraspråk 3

Vi ger också särskilda behörigheter i

 • Engelska 7
 • Historia 1a2
 • Matematik 2a, 2b och 2c
 • Matematik 3b och 3c
 • Naturkunskap 1a2
 • Naturkunskap 2
 • Religionskunskap 2
 • Samhällskunskap 1a2
 • Samhällskunskap 2

Särskilda behörigheter ges om det fungerar i schemat.

Lärare

lärare

Mikael Bruks

Lärare på Allmän kurs och Kulturkurs 55+

Utbildning: Gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk.

Erfarenhet:

Övrigt:

E-post: Mikael.Bruks@regionhalland.se

lärare

Marcus Björk

Lärare på Allmän kurs

Utbildning: Gymnasielärarexamen från Göteborgs Universitet i samhällskunskap och historia, samt ett års studier i humanekologi på Lunds universitet.

Erfarenhet: Undervisat svenska i Tyskland på Eberhard Karls Universitet och på tyska folkhögskolor. Har även erfarenhet av arbete med ungdomar i flera olika pedagogiska miljöer samt på HVB för ensamkommande.

Övrigt: Har ett stort intresse för studieteknik samt för principer och drivkrafter bakom människors inlärning och utveckling.

E-post: Marcus.Bjork@regionhalland.se

lärare

Kristina ”Tina” Karlsson

Lärare på Allmän kurs

Utbildning: Folkhögskollärarexamen, Linköpings Universitet. Svenska, naturkunskap, matematik, pedagogik Lärarprogrammet grundskola åk 4-9, Göteborgs Universitet.

Erfarenhet: Tina har arbetat på Löftadalens folkhögskola sedan 2013. Innan dess arbetade Tina på Munkagårdsgymnasiet som elevassistent och ungdomscoach. Annan yrkeserfarenhet är 13 år inom restaurangbranschen och 5 år inom vårdsektorn.

Övrigt:

E-post: Kristina.A.Karlsson@regionhalland.se

lärare

Maria Manning

Lärare på Allmän kurs

Utbildning: Legitimerad gymnasielärare i engelska och geografi.

Erfarenhet:

Övrigt: Intresserad av samband och samarbete; Internationella relationer, framför allt fredsfrågor, miljöteknik, gräsrotsdemokrati -Och hur allt hör ihop.

E-post: Maria.Andersson-Manning@regionhalland.se

lärare

Viveca Olsson

Lärare på Allmän kurs och Kulturkurs 55+

Utbildning: Legitimerad gymnasielärare i historia och religion, doktor i antikens kultur och samhällsliv, konsthistoria 30 hp, Idé och lärdomshistoria 15 hp.

Erfarenhet: Har arbetat som folkhögskolelärare sedan 2014, som gymnasielärare mellan 2006-2012 och sporadiskt som timlärare vid Göteborgs universitet sedan 2009.

Övrigt:

E-post: Viveca.Olsson@regionhalland.se

lärare

Ylva Petrén

Lärare på Allmän kurs

Utbildning:

Erfarenhet:

Övrigt:

E-post: Ylva.Petren@regionhalland.se

lärare

Petra Ridderstad

Kursledare och lärare på Allmän kurs

Utbildning: Folkhögskollärarexamen, Linköpings Universitet, Civilekonomexamen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, fristående kurser i Engelska och Svenska som andraspråk vid Göteborgs Universitet.

Erfarenhet: Har mångårig erfarenhet inom folkbildningen från såväl folkhögskolans korta kurser och utbildningar som studiecirklar. Har arbetat på Löftadalens folkhögskola sedan 1993, främst med undervisning i matematik och språk.

Övrigt:

E-post: Petra.Ridderstad@regionhalland.se

lärare

Julia Thylin

Lärare på Allmän kurs

Utbildning: Jag är utbildad på Högkolan i Halmstad

Erfarenhet: Jag har tidigare arbetat på Aranäsgymnasiet, Elof Lindälvs gymnasium, Krokslättsgrymnasiet, samt på Frejagymnasiet.

Övrigt: Jag älskar att laga mat, helst på det jag odlat själv, annars hittar du mig antagligen ute i skogen, med en svampkorg och en bra bok.

E-post: Julia.Thylin@regionhalland.se

Kostnader

Utöver kostnaderna för dagdeltagare eller internatdeltagare tillkommer kostnader enligt nedan.

Vi arrangerar ibland studiebesök, studieresor eller till exempelvis teaterbesök där du betalar en del eller hela kostnaden själv. Kostnaden för kurslitteratur, kursmaterial samt studiebesök för dig som läser på allmän kurs kommer max att uppgå till 1500 kr. Kostnaderna kommer att faktureras när kostnaden uppstår. Du kommer i god tid att få reda på detta.

Hur du löser det ekonomiskt under tiden du studerar kan du läsa om på sidan Studiestöd.

Så ansöker du

Så här ansöker du till Allmän kurs — Din väg vidare:

 1. Läs noga igenom texten på denna sida.
 2. Klicka på knappen ”Ansök här!” som syns när ansökan är öppen. Du kommer då till Schoolsofts ansökningssida.
 3. Logga in på Schoolsoft. Har du inget konto på Schoolsoft så kan du enkelt skapa ett genom att klicka ”registrera dig här”.
 4. Fyll i formuläret och bifoga betygsdokument och andra filer som eftersöks.
 5. Skicka in din fullständiga ansökan innan sista ansökningsdatum.

I ansökan bifogar du:

 • Ett personligt brev, där du berättar om dig själv och varför du söker utbildningen (max 1 A4-sida).
 • Ditt senaste betygsdokument eller din nuvarande individuella studieplan.

Antagningsprocessen

Grundläggande krav för antagning

För alla skolans kurser gäller att du måste uppfylla några grundläggande krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav:

 • Du ska fylla minst 18 år det kalenderår kursen börjar.
 • Du ska ha skickat in en fullständig ansökan senast sista ansökningsdagen.
 • Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig kursen.
 • Du ska ha varit drogfri i minst ett halvår om du tidigare har missbrukat alkohol eller andra droger.

Särskilda krav för antagning till Allmän kurs

På Allmän kurs behöver du också uppfylla särskilda krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav:

 • På Allmän kurs ska du ha kunskaper i svenska på motsvarande minst SFI D-nivå.

Antagningsprocessen på Allmän kurs

Start hösttermin: Vi antar sökande löpande från och med 1 april. Det betyder att platserna kan vara slut innan 1 maj.

Start vårtermin: Vi antar sökande löpande från och med 1 november. Det betyder att platserna kan vara slut innan 8 januari.

 1. För att vi ska påbörja antagningsförfarandet ska ansökan vara fullständig.
 2. Du ska uppfylla grundläggande krav för antagning och därefter sker ett första urval genom ditt personliga brev.
 3. Har du gått vidare i det första urvalet kommer du kallas till intervju. Kallelsen skickas till din e-post. Intervjun sker vid ett besök på skolan eller digitalt.
 4. Vi ringer dina referenser.
 5. Efter intervjun kommer lärarna tillsammans med rektor och kurator/SYV besluta vem som ska antas. Därefter skickar lärarna ut ett antagningsbesked via mail eller sms genom Schoolsoft.

Urvalskriterier – hur väljer vi vilka som får plats?

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven och eventuella särskilda krav. Skolan gör en pedagogisk bedömning och väljer först de som:

 • Bedöms ha förmåga att klara studierna.
 • Bedöms vara mycket motiverade att studera på folkhögskola.
 • Önskar bo på skolans internat.
 • Bedöms vara mycket motiverade att studera på Allmän kurs.
 • Har ofullständiga grundskole- och/eller gymnasiebetyg.
 • Förtur ges till deltagare som ska fortsätta på Allmän kurs och har skött sina studier.
 • Vid likvärdig bedömning av de sökande kommer antagning att ske genom lottning.

Läs mer om hur antagningsprocessen går till i vår studeranderättsliga standard