Länk till förstasidan

Om utbildningen

Stödassistent och barnskötare

Ny kurs från höstterminen 2024.

Du får studera ämnen som handlar om hur människor i olika åldrar fungerar och du får även träna dig i, och reflektera kring, hur man har ett professionellt förhållningssätt när man arbetar med människor. Du får kunskap om barns utveckling och att möta och assistera barn, unga och vuxna i deras utveckling och färdigheter.

I utbildningen ingår 20–30 % praktik som du kan välja att göra på önskad ort. Den genomförs på en arbetsplats med stöd av en handledare. Under utbildningen gör vi även studiebesök där du får inblick i olika verksamheter inom fältet. Några exempel kan vara förening inom paraidrott, center för anpassad kommunikation, daglig verksamhet med konst- och kulturinriktning eller förskola för barn med rörelsehinder.

Två personer som håller varandras händer.

Som deltagare på stödassistent- och barnskötarutbildningen är du också delaktig i skolans övriga gemensamma verksamhet såsom temadagar, workshops, konserter med mera. Detta ger möjlighet att lära känna människor på andra utbildningar, och bidrar till skolans tillåtande klimat.

Utbildningen omfattar 1,5 års heltidsstudier på gymnasienivå och är närvarobaserad. Eftersom vi inom folkhögskola använder gruppdiskussioner och egna reflektioner som en av inlärningsmetoderna behöver du vara på plats på skolan och delta i klassens arbete.

Påbyggnad vårdbiträde

Vill du studera till vårdbiträde går du även påbyggnadskursen — den fjärde terminen. Den innefattar, förutom de teoretiska ämnena, även flera veckors praktik inom sjukvårdssektorn.

 

Du som söker till stödassistent- och barnskötarutbildningen:

 

Utbildningen är CSN-berättigad och efter fullgjord utbildning med godkänt resultat erhålls ett intyg.