Länk till förstasidan

Kursplan

Kurser termin 1 och 2:

 • Etnicitet och kulturmöten
 • Specialpedagogik 1/Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
 • Barns lärande och växande
 • Människors miljöer
 • Skapande verksamhet
 • Pedagogiska teorier och praktiker
 • Grundläggande Vård och omsorg/Omvårdnad 1
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Kommunikation
 • Lärande och utveckling

Kurser termin 3:

 • Pedagogiskt arbete
 • Lärande och utveckling
 • Hälsopedagogik
 • Skapande verksamhet
 • Specialpedagogik 2
 • Psykiatri 1 (För vårdbiträde)

Kurser termin 4 — påbyggnad vårdbiträde:

 • Anatomi och fysiologi 1
 • Gerontologi och geriatrik
 • Hälso- och sjukvård 1
 • Psykologi 1
 • Social omsorg 1
 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

Inom utbildningen har vi på denna skolan ett särskilt fokus på hur man kan arbeta med konstnärliga metoder med människor med funktionsnedsättning och med barn. Det handlar om både musik, drama och konst. Vi provar praktiskt hur man till exempel kan lägga upp en anpassad musiksamling och ett drama- och konstpass som passar olika målgrupper. Vi undersöker vad som händer med människor bortom orden.

Kursmål

Efter avslutad kurs på tre terminer skall du som deltagare:

 • Ha fått kompetens att kunna arbeta som stödassistent och barnskötare
 • Ha fått stor förståelse för och insikt i vad arbetet innebär genom både praktik och teoretiska studier
 • Ha fått ett brett kontaktnät inom ditt framtida yrkesområde att använda vid arbetssökande
 • Ha fått ökad självkännedom genom reflektioner och kunskap om hur människan fungerar

Efter avslutad påbyggnadskurs för vårdbiträde skall du som deltagare även:

 • Ha fått kompetens att kunna arbeta som vårdbiträde