Länk till förstasidan

Så ansöker du

 1. Läs noga igenom texten på denna sida.
 2. Klicka på knappen ”Ansök här!” som syns när ansökan är öppen. Du kommer då till Schoolsofts ansökningssida.
 3. Logga in på Schoolsoft. Har du inget konto på Schoolsoft så kan du enkelt skapa ett genom att klicka ”registrera dig här”.
 4. Fyll i formuläret och bifoga betygsdokument och andra filer som eftersöks.
 5. Skicka in din fullständiga ansökan innan sista ansökningsdatum.

I ansökan bifogar du:

 • Ett personligt brev där du berättar om dig själv, beskriver hur du gjort låtarna som du skickat in till oss (hur du skapat t.ex. beatet/trumkompet, gjort melodin och ackorden osv.) och varför du söker till utbildningen (max 1 A4-sida).
 • Ditt senaste betygsdokument. Dokumentet ska vara utfärdat av skolan med skolans namn samt rektorns underskrift. Utdrag från antagning.se är inte ett giltigt betygsdokument. Om du tappat bort dina betyg, kontakta skolan du gått på och be dem om ett nytt betygsdokument.
 • Minst två låtar eller låtidéer som du har skrivit själv. Du får inte använda loopar som har en framträdande roll (melodi, ackord eller beat om det gäller hip-hop) som någon annan gjort. Om du gjort din musik med ett inspelningsprogram (t ex Logic, FL, Ableton, GarageBand) vill vi att du skickar med skärmdumpar på ditt projekt. Det ska tydligt gå att se dina regioner med innehåll. Om du är osäker på hur du ska gå till väga, kontakta Alexander Orest. För rättvis bedömning måste vi veta att du har skrivit låten på egen hand, därav skärmdumparna. Låtarna ska skickas in i MP3-format eller alternativt en länk till exempelvis Spotify, YouTube eller SoundCloud. Det räcker med röstmemokvalité (inspelad via telefon).

 

På bilden till höger ser du ett exempel på hur en korrekt skärmdump ska se ut. Det röda inringade området visar på att du använt en loop. Det är okej att använda enstaka loopar men i huvudsak vill vi se att resten av regionerna (som på bilden här) visar på att du skrivit alla moment av låten själv.

Skärmavbild från musikprogram som visar olika ljudspår.

Intern ansökan för dig som redan gått ett år på Löftadalens folkhögskola

Ansökan för interna sökande är öppen 1–31 mars.

I intern ansökan bifogar du:

 • Ett personligt brev där du berättar om dig själv, beskriver hur du gjort låtarna som du skickat in till oss (hur du skapat t.ex. beatet/trumkompet, gjort melodin och ackorden osv.) och varför du söker till utbildningen (max 1 A4-sida).
 • Minst två låtar eller låtidéer som du har skrivit själv. Du får inte använda loopar som har en framträdande roll (melodi, ackord eller beat om det gäller hip-hop) som någon annan gjort. Om du gjort din musik med ett inspelningsprogram (t ex Logic, FL, Ableton, GarageBand) vill vi att du skickar med skärmdumpar på ditt projekt. Det ska tydligt gå att se dina regioner med innehåll. Om du är osäker på hur du ska gå till väga, kontakta Alexander Orest. För rättvis bedömning måste vi veta att du har skrivit låten på egen hand, därav skärmdumparna. Låtarna ska skickas in i MP3-format eller alternativt en länk till exempelvis Spotify, YouTube eller SoundCloud. Det räcker med röstmemokvalité (inspelad via telefon).

Antagningsprocessen

Grundläggande krav för antagning

För alla skolans kurser gäller att du måste uppfylla några grundläggande krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav:

 1. Du ska fylla minst 18 år det kalenderår kursen börjar.
 2. Du ska ha skickat in en fullständig ansökan senast sista ansökningsdagen.
 3. Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig kursen.
 4. Du ska ha varit drogfri i minst ett halvår om du tidigare har missbrukat alkohol eller andra droger.
 5. På alla våra särskilda kurser ska du ha klarat svensk grundskola eller motsvarande.

Särskilda krav för antagning till Musikproducentlinjen

På Musikproducentlinjen behöver du också uppfylla särskilda krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav:

 • Du har grundläggande kunskaper i piano-/keyboardspel (melodi- och ackordspel).
 • Du har grundläggande kunskaper i engelska, framförallt i text.
 • Du har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.
 • Du är målmedveten.

Antagningsprocessen på Musikproducentlinjen

Vi antar sökande löpande från och med 1 april.

 1. För att vi ska påbörja antagningsförfarandet ska ansökan vara fullständig.
 2. Du ska uppfylla grundläggande och särskilda krav för antagning.
 3. Därefter sker ett första urval genom ditt personliga brev och de låtar du har skickat in. Om det är många i samma musikstil som vi bedömer likvärdiga kan lottning ske om man får komma vidare till intervju eller ej.
 4. Har du gått vidare i det första urvalet kommer du kallas till intervju. Kallelsen skickas till din e-post (senast 15 maj). Intervjun sker via Teams.
 5. Vi ringer dina referenser.
 6. Efter intervjun kommer lärarna tillsammans med rektor och SYV besluta vem som ska antas.
 7. Därefter skickar lärarna ut ett antagningsbesked via mejl genom Schoolsoft. Det skickas senast två dagar innan midsommarafton.

Urvalskriterier – hur väljer vi ut vilka som får plats?

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven och eventuella särskilda krav. Skolan gör en pedagogisk bedömning och väljer först de som:

 • Bedöms ha förmåga att klara studierna.
 • Bedöms vara mycket motiverade att studera på folkhögskola och på Musikproducentlinjen.
 • Önskar bo på skolans internat. (om du gått vidare till intervju och vi bedömer flera sökande likvärdigt ges förtur till den/dem som valt att bo på internatet).
 • Vid likvärdig bedömning av de sökande kommer antagning ske genom lottning.
 • Vi gör också en bedömning av dina låtar. Vi lyssnar efter din förmåga att skapa melodier samt hur du arrangerar låtarna, det vill säga sammansättning av till exempel trumkomp/beats, basslingor, pianokomp, syntslingor/komp, gitarriff/komp, orkestrala instrument med mera. Andra exempel är arrangemang som är skrivet med bara piano och där det finns ett pianokomp tillsammans med en pianomelodi, eller om du skriver EDM-musik som består av flera olika elektroniska mjukvaruinstrument. Vi bedömer också låtarnas helhet om det finns element av både variation och struktur.
 • I vårt urval prioriterar vi en blandning av olika musikstilar.
 • Vid likvärdig bedömning av de sökande kommer antagning att ske genom lottning.
 • Förtur ges till sökande som gått någon av Löftadalens andra musikutbildningar om du uppfyller grundläggande och särskilda krav för antagning samt övriga krav som skolan ställer gällande närvaro, ekonomi, alkohol- och droger med mera ha skötts.
 • Om en kurs blir full har skolan rätt att föreslå annan musikutbildning som skolan ger och där sökande uppfyller antagningskriterierna.

Läs mer om hur antagningsprocessen går till i vår studeranderättsliga standard