Länk till förstasidan

Så ansöker du

 1. Läs noga igenom texten på denna sida.
 2. Klicka på knappen ”Ansök här!” som syns när ansökan är öppen. Du kommer då till Schoolsofts ansökningssida.
 3. Logga in på Schoolsoft. Har du inget konto på Schoolsoft så kan du enkelt skapa ett genom att klicka ”registrera dig här”.
 4. Fyll i formuläret och bifoga betygsdokument och andra filer som eftersöks.
 5. Skicka in din fullständiga ansökan innan sista ansökningsdatum.

I ansökan bifogar du:

 • Ett personligt brev. I ditt personliga brev berättar du om dig själv och ditt musikalintresse och varför du söker till utbildningen (max 1 A4-sida).
 • Ditt senaste betygsdokument. Dokumentet ska vara utfärdat av skolan med skolans namn samt rektorns underskrift. Utdrag från antagning.se är inte ett giltigt betygsdokument. Om du tappat bort dina betyg, kontakta skolan du gått på och be dem om ett nytt betygsdokument.
 • Auditionvideos (instruktioner finns här nedanför)

Antagningsprocessen

Grundläggande krav för antagning

För alla skolans kurser gäller att du måste uppfylla några grundläggande krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav:

 1. Du ska fylla minst 18 år det kalenderår kursen börjar.
 2. Du ska ha skickat in en fullständig ansökan senast sista ansökningsdagen.
 3. Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig kursen.
 4. Du ska ha varit drogfri i minst ett halvår om du tidigare har missbrukat alkohol eller andra droger.
 5. På alla våra särskilda kurser ska du ha klarat svensk grundskola eller motsvarande. Att ha klarat grundskola betyder att du ska ha godkänt betyg i alla ämnen från svensk grundskola. Om du har gått anpassad grundskola är du inte behörig.

Särskilda krav för antagning till Musikallinjen

Till Musikallinjen behöver du också uppfylla särskilda krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav:

 • Sångkunskaper och en förmåga att uttrycka dig i rörelse och rytm.
 • Du behöver gilla fysiskt arbete i både sång, dans och teater.
 • Ha förmågan att självständigt analysera och reflektera över din egen lärprocess med hjälp av din lärare som handledare.
 • Kunna ta eget ansvar och ta egna initiativ i dina studier.
 • God samarbetsförmåga.
 • Kunna planera dina studier samt arbeta självständigt de timmar du har utan lärare.

Antagningsprocessen på Musikallinjen

 1. För att vi ska påbörja antagningsförfarandet ska ansökan vara fullständig och alla bilagor med auditionmaterial vara bifogade.
 2. Du ska uppfylla grundläggande och särskilda krav för antagning.
 3. Därefter kallas du till audition på plats. Fyll i alla datum som du kan. Mer om audition ser du här nedan.
 4. Efter audition på plats tittar vi på videoauditions och erbjuder intervju till de vi bedömer kan antas.
 5. Vi ringer dina referenser vid behov.
 6. Efter intervjun kommer lärarna tillsammans med rektor och SYV besluta om vem som ska antas.
 7. Därefter skickar lärarna ut ett antagningsbesked via mejl genom Schoolsoft. Det skickas senast två dagar innan midsommarafton.

Audition

Vi ser helst att du kommer till folkhögskolan för din audition. Om du av någon anledning har svårt att resa hit så finns möjligheten att genomföra ett inträdesprov via video. Om du kommer till folkhögskolan behöver du inte skicka in videor.

Audition på skolan kommer ske den 14:e och 15:e maj 2024.

 • Ett rörelseprov: På audition bedömer vi din förmåga att röra dig i rummet, puls och rytm.
 • Ett sångprov: Du väljer själv en musikalsång och framför den till förinspelad bakgrund. För att hitta en bakgrund kan du söka exempelvis på YouTube eller Spotify. Sök på låtens titel och lägg till karaoke eller instrumental efteråt.
 • Ett teaterprov: En monolog, antingen eget val eller vårt förslag som du hittar nedan.

Exempel på monolog Pdf, 144.4 kB.

Audition via video – för dig som inte kan komma på auditiontillfällena

När du skickar in din film vill vi att den ska innehålla detta:

 • Ett sångprov: Du väljer själv en musikalsång och framför den till ackompanjemang eller förinspelad bakgrund. Sången ska vara inspelad i en tagning och i helfigur så vi ser hela dig. För att hitta en bakgrund kan du söka exempelvis på YouTube eller Spotify. Sök på låtens titel och lägg till karaoke eller instrumental efteråt.
 • Ett dansprov: Du framför en dans i valfri stil på ca 1 minut. Dansen ska vara inspelad i en tagning och i helfigur så vi ser hela dig.
 • Ett teaterprov: En monolog, antingen eget val eller vårt förslag som du hittar nedan.

Exempel på monolog Pdf, 144.4 kB.

I din ansökan laddar du in filerna vid rätt bilaga, till exempel ”Bilaga 4 Video Sång”.

Ladda upp din film

Stöter du på problem och inte kan lägga till dina videos på Schoolsoft i din ansökan, finns här en instruktion:

Urvalskriterier – hur väljer vi vilka som får plats?

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven. Skolan väljer först de som:

 • Kommer till skolan vid auditiontillfällen
 • Bedöms vara mycket motiverade att studera på Musikallinjen och Folkhögskola.
 • Önskar bo på skolans internat
 • Vi bedömer i sångprovet din förmåga att genom sång kunna berätta och visa en karaktärs historia som att det var din egen, musikalitet samt grundläggande sångteknik.
 • Vi bedömer i teaterprovet din tolkning av text, det sceniska uttrycket och röstgestaltning.
 • Bidrar till en blandning av höga och låga röstlägen i kursen.
 • Vi bedömer i dansprovet din känsla för puls/rytm, koordination och musikalitet.
 • Vi bedömer i den personliga intervjun din motivation och tidigare konstnärliga bakgrund samt din förmåga att tillgodogöra dig utbildningen.
 • Vid likvärdig bedömning av de sökande kommer antagning att ske genom lottning.

Läs mer om hur antagningsprocessen går till i vår studeranderättsliga standard