Länk till förstasidan

Kursplan

Dans: Jazz, balett, kontaktimprovisation, stepp och stilar inom street.

Sång: Enskild sång, masterclass, sångteknik, sångensemble.

Teater: Scenisk gestaltning, fysisk teater, interpretation och improvisation.

Annat: Auditionträning, gehörs- och musiklära, anatomi, stretch, röst- och andningsteknik för scen, yoga och musikalrepertoar.

Kursmål Musikallinjen

  • Kursen ska ge en inblick i de färdigheter som krävs i rollen som musikalartist.
  • Kursen ska ge deltagarna möjlighet att utveckla sina sång-, dans- och skådespelarfärdigheter för professionella studier inom musikal.
  • Kursen ska ge deltagarna en röst som är hållbar, hörbar i tal och sång för att kunna förmedla sitt budskap till publiken.
  • Kursen ska ge deltagarna kunskap i grundläggande gehörs- och musiklära samt brukspiano.
  • Kursen ska ge deltagarna möjlighet att utveckla sina danstekniska färdigheter inom jazz, stepp, street och balett.
  • Kursen ska ge deltagarna kunskaper om anatomi, hållning, placering, kroppsmedvetenhet och arbetsmiljö.
  • Kursen ska ge deltagarna en bred repertoarkännedom inom musikal.
  • Kursen ska ge kunskap i musikalhistoria.
  • Kursen ska ge deltagarna en tydlig ingång till ett demokratiskt förhållningssätt.
  • Kursen ska ge erfarenhet och upplevelser genom musikalbesök.