Länk till förstasidan

Kursmål

Målen med utbildningen är

  • Att deltagaren skall lära sig de olika keramiska teknikerna
  • Att deltagaren, efter avslutad kurs, skall kunna välja vilken teknik som passar bäst för givet ändamål
  • Att få erfarenhet av vad en kreativ och konstnärlig process kan innebära
  • Att få en större förståelse vad ett hantverk innebär
  • Att kunna söka högre studier

Efter avslutad utbildning förväntas deltagaren vara

  • mer nyfiken än någonsin på materialet keramik
  • väl förberedd för sin fortsatta utveckling till keramiker