Länk till förstasidan

Kursplan

Bild- och konstlinjen är en ettårig heltidsutbildning. Det är bra om du har prövat på olika tekniker inom teckning, måleri och form – vi bygger på den kunskap du redan har och utvecklar den. Genom att undersöka olika material och bygga på din kunskap kring tekniker, teori och konstupplevelse får du möjlighet att utveckla ditt uttryck och bli medveten om din konstnärliga process. Gemensamma genomgångar och enskild handledning ger dig större förståelse vad som krävs för att uppnå önskat resultat.

Vi utgår från verkligheten omkring oss för att sedan kunna gestalta den med fokus på människa och miljö. En del av kursen täcker därför hållbarhet både kring material och yrkesliv.

en teckning

Kursmål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

 • Goda praktiska och teoretiska kunskaper inom bildkonst och bildskapande med fokus på det egna uttrycket.
 • Ökad kunskap om de krav som kan ställas för att kunna söka till vidare studier inom relevanta områden.
 • Praktisk erfarenhet av projektarbete med tyngdpunkten på konstnärliga processer och reflektion.

Utbildningens upplägg och innehåll

I utbildningen ingår allt från skisstekniker, färglära, bildkomposition och perspektiv likaväl som offentlig konst och utställningsteknik. Under hela året återkommer arbetssätt som främjar din lust till olika material, och ger dig verktyg för fortsatt skapande.

Undervisningen delas upp i olika block och teman på en eller flera veckor. Skoldagen pågår mellan klockan 9.00 och 16.00. Ibland har vi även aktiviteter på kvällar och helger.

I utbildningen ingår:

 • Teckning, skisstekniker samt kroki – ex. blyerts, tusch och kol
 • Måleri – akryl, akvarell, gouache och olja samt blandtekniker. Motiv är bland annat modellstudier, landskap, porträtt och stilleben
 • Skulptur och objekt – i olika teman och med olika material
 • Färglära, färgteori
 • Perspektivlära
 • Komposition
 • Utställningskunskap i både teori och praktik
 • Konstnärligt utvecklingsarbete – projektarbete
 • Konst- och kulturhistoria

Dessa ämnen dyker även upp i temadagsform, föreläsningar, studiedagar och studieresor:

 • Entreprenörskap
 • Demokrati
 • Miljö och omvärld

Utöver kursens ordinarie schema så tillkommer skolgemensamma aktiviteter som vi ordnar och deltar i tillsammans över kursgränserna. Det kan vara friluftsdagar, temadagar, teater- och biobesök, föreläsningar på dagen eller kvällen, konserter och studieresor.

Allt kompletterar utbildningarna på skolan och är utmärkta tillfällen att lära av och umgås med dina skolkamrater vilket bidrar till skolans tillåtande miljö.

Som deltagare på en folkhögskola kommer du även kunna ta del av aktiviteter som faddrar och deltagarrådet ordnar med skolans hjälp.

Intyg

Du får ett intyg efter fullgjord kurs.