Länk till förstasidan

Lärare

lärare

Mikael Bruks

Lärare på Allmän kurs och Kulturkurs 55+

Utbildning: Gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk.

Erfarenhet:

Övrigt:

E-post: Mikael.Bruks@regionhalland.se

lärare

Marcus Björk

Lärare på Allmän kurs

Utbildning: Gymnasielärarexamen från Göteborgs Universitet i samhällskunskap och historia, samt ett års studier i humanekologi på Lunds universitet.

Erfarenhet: Undervisat svenska i Tyskland på Eberhard Karls Universitet och på tyska folkhögskolor. Har även erfarenhet av arbete med ungdomar i flera olika pedagogiska miljöer samt på HVB för ensamkommande.

Övrigt: Har ett stort intresse för studieteknik samt för principer och drivkrafter bakom människors inlärning och utveckling.

E-post: Marcus.Bjork@regionhalland.se

lärare

Kristina ”Tina” Karlsson

Lärare på Allmän kurs

Utbildning: Folkhögskollärarexamen, Linköpings Universitet. Svenska, naturkunskap, matematik, pedagogik Lärarprogrammet grundskola åk 4-9, Göteborgs Universitet.

Erfarenhet: Tina har arbetat på Löftadalens folkhögskola sedan 2013. Innan dess arbetade Tina på Munkagårdsgymnasiet som elevassistent och ungdomscoach. Annan yrkeserfarenhet är 13 år inom restaurangbranschen och 5 år inom vårdsektorn.

Övrigt:

E-post: Kristina.A.Karlsson@regionhalland.se

lärare

Maria Manning

Lärare på Allmän kurs

Utbildning: Legitimerad gymnasielärare i engelska och geografi.

Erfarenhet:

Övrigt: Intresserad av samband och samarbete; Internationella relationer, framför allt fredsfrågor, miljöteknik, gräsrotsdemokrati -Och hur allt hör ihop.

E-post: Maria.Andersson-Manning@regionhalland.se

lärare

Viveca Olsson

Lärare på Allmän kurs och Kulturkurs 55+

Utbildning: Legitimerad gymnasielärare i historia och religion, doktor i antikens kultur och samhällsliv, konsthistoria 30 hp, Idé och lärdomshistoria 15 hp.

Erfarenhet: Har arbetat som folkhögskolelärare sedan 2014, som gymnasielärare mellan 2006-2012 och sporadiskt som timlärare vid Göteborgs universitet sedan 2009.

Övrigt:

E-post: Viveca.Olsson@regionhalland.se

lärare

Ylva Petrén

Lärare på Allmän kurs

Utbildning:

Erfarenhet:

Övrigt:

E-post: Ylva.Petren@regionhalland.se

lärare

Petra Ridderstad

Kursledare och lärare på Allmän kurs

Utbildning: Folkhögskollärarexamen, Linköpings Universitet, Civilekonomexamen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, fristående kurser i Engelska och Svenska som andraspråk vid Göteborgs Universitet.

Erfarenhet: Har mångårig erfarenhet inom folkbildningen från såväl folkhögskolans korta kurser och utbildningar som studiecirklar. Har arbetat på Löftadalens folkhögskola sedan 1993, främst med undervisning i matematik och språk.

Övrigt:

E-post: Petra.Ridderstad@regionhalland.se

lärare

Julia Thylin

Lärare på Allmän kurs

Utbildning: Jag är utbildad på Högkolan i Halmstad

Erfarenhet: Jag har tidigare arbetat på Aranäsgymnasiet, Elof Lindälvs gymnasium, Krokslättsgrymnasiet, samt på Frejagymnasiet.

Övrigt: Jag älskar att laga mat, helst på det jag odlat själv, annars hittar du mig antagligen ute i skogen, med en svampkorg och en bra bok.

E-post: Julia.Thylin@regionhalland.se