Direkt till innehållet

Textila återbruk

Ansökningsperiod
2021-03-01 - 2021-06-01
Ansök så här
Särskilda anvisningar finns under (Så söker man)
Utbildningsperiod
2021-08-30 - 2022-06-08
Utbildningstakt
50%
Plats
Utbildningen sker på distans
Kontaktperson
Katrin Lindgren

Har du en passion för textil och återbruk och vill fördjupa dig inom textilkonst, design och konsthantverk? Vill du arbeta med formgivning utifrån ett mer hållbart perspektiv? Vår deltidsutbildning ger dig möjlighet att kombinera dina studier med exempelvis annat jobb, från den ort där du befinner dig.

Om utbildningen

Med textil och återbruk som utgångspunkt utforskar vi och tänjer på materialets möjligheter inom områdena konst, konsthantverk och design.  Utbildningen syftar till att utveckla din kreativa förmåga och att uttrycka dig i textila material. Med en lustfylld ingång ger utbildningen verktyg och metoder för att gestalta dina tankar och idéer i två- och tredimensionell form.

Genom teori och praktik får du kunskap och känsla för hantverket, liksom kännedom om material och olika tekniker. Kursen ger en bred orientering inom textil konst och formgivning och du väljer själv inom vilket område du vill inrikta dig. Uppgifterna är utformade så att du till stor del kan tolka dem utifrån ditt eget intresse.

Vi arbetar gränsöverskridande i textil och blandade material och utifrån experimentellt förhållningssätt får du prova tekniker som textiltryck, tovning, broderi, väv, färgning, virkning med mera.

Kursbeskrivning

Utbildningen är en ettårig utbildning på deltid som syftar till ge dig verktyg och metoder för att utveckla din konstnärliga förmåga och få en grund till ett självständigt skapande utifrån dina idéer. I utbildningen ingår flera grundläggande textila tekniker som textiltryck, broderi, vävning, färgning, ulltovning med mera. För att ge dig en verktygslåda till att utveckla och kunna formge dina idéer ingår även färg- och formlära och skissteknik.

Lika viktigt som att lära sig grunderna så lägger utbildningen fokus på ett öppet och experimentellt förhållningssätt till hur man kan tänja gränserna för nya lösningar och uttryck. Att återbruka material skapar möjligheter och begränsningar, dessa tar vi tillvara och ser som en kreativ generator.

Undervisningen sker i projektperioder om veckor där du utifrån givna uppgifter och teman utvecklar och utforskar dina idéer. I varje projektperiod ingår skiss- och idéarbete, prova på eller fördjupning av tekniker och material liksom träning i gestaltning. Genom kontinuerliga redovisningar och samtal får du feedback från lärare och andra deltagare. Det utvecklar din förståelse för din egen och andras arbetsprocesser och vidgar ditt perspektiv för konst och design.

Länkar

Textila återbruk på Instagram

Utbildningen innehåller följande ämnen

 • Fritt broderi
 • Textiltryck – screentryck, stämpeltryck, schablontryck
 • Ullfiltning – våttovning, nåltovning, tova runt form, tova platt,
 • Färgning – syrafärgning, naturlig växtfärgning
 • Virkning – fri virkning och stickning
 • Tygmanipulation och experiment med strukturer
 • Vävning utan vävstol
 • Design och återbruk – ”upcycle design”
 • Konstnärligt utvecklingsarbete
 • Eget projektarbete
 • Designprocess
 • Konst och designorientering
 • Form och skiss
 • Färglära

Utbildningens upplägg

Utbildningen är uppdelad i projektperioder där varje projekt är ca 2-4 veckor. Inom varje projektperiod arbetar du utifrån en given uppgift eller tema som du kommer att få lösa genom en kreativ process som består av idé- och skissarbete, utveckling och utformning samt reflektion. Projekten är ofta formulerade så att du kan göra dina egna tolkningar utifrån ditt intresseområde så som konst, design eller konsthantverk.

Kommunikationen med lärare och andra deltagare sker via vår digitala plattform samt Skype-samtal. Du kommer kontinuerligt att få feedback både av lärare och övriga deltagare.

Att studera på distans

Digitala verktyg

Du kommer att behöva en dator och internet för att genomföra kursen. Den använder vi för att kommunicera via vår digitala plattform Office 365.

Varje vecka får du individuell handledning skriftligt och genom Skype-samtal.

Distanskursträffar

Kursen innehåller 4 träffar per läsår. Varje träff är 3 dagar och fördelas på en vardag i anslutning till helg under terminerna. Träffarna är en del av kursen där du får träffa dina lärare och kursdeltagare. Vi återkopplar och ger feedback på dina arbeten och du kommer även att arbeta i workshops och få tillgång till skolans utrustning och lokaler. På så sätt får möjlighet att arbeta i material och tekniker du inte kan prova hemma.

I första hand ordnar du eget boende på närliggande vandrarhem eller bed and breakfast. I mån av plats kan skola erbjuda övernattning på internatet.

Datum för träffar på skolan

Läsåret 20/21

 • 16-18 April

Läsåret 21/22

HT

 • 3-5 September
 • 12-14 November

VT

 • 11-13 Mars
 • 6-8 Maj

Material och utrustning

Under utbildningen går vi genom olika material och tekniker. På distansträffarna har du möjlighet att använda skolans lokaler och utrustning, köpa material och förbereda dig för vidare arbete från din egen arbetsplats. Hur du löser uppgifterna anpassar du även efter de förutsättningar som du själv har. Mycket går att göra med enkla metoder.

Studietakt

Kursen är på deltid 50%. På så sätt har du möjlighet att kombinera dina studier med exempelvis arbete.

Katrin Lindgren

Katrin på klippa

Lärare på Textila återbruk

Utbildning: Magisterexamen Textil konst, HDK Göteborg, Bild o Textil Form Ölands Folkhögskola. Läser för närvarande till Folkhögskolelärare på LIU, vid sidan av arbetet på skolan

Erfarenhet: Katrin har designat och målat dekorer till bland annat Musikens Hus i Göteborg och till en hel del fester och rave under det tidiga 90-talet. Hon har även arbetat på ett Aktivitetscenter för personer med förvärvade hjärnskador och i närmare 10 år på daglig verksamhet för personer med medfödda hjärnskador, då inom keramik och textil.

Katrin älskar att experimentera i det egna konstnärliga arbetet.

– I det oväntade föds ny kunskap!

E-post: katrin.lindgren@regionhalland.se

Teresa Bortoluzzi

Teresa vid klippa

Lärare på Textila återbruk

Utbildning: Förberedande konstnärliga och textilhantverksutbildningar. Textil konst på HDK, Masterexamen.

E-post: teresa.bortoluzzi@regionhalland.se

Du betalar för det material du väljer att använda. På distansträffarna kommer du att köpa det material som tillhör det ämne vi går igenom. Ofta finns det också möjlighet att köpa med sig material att fortsätta att arbeta med hemifrån.

Du betalar även 150 kr per tillfälle för gemensamt ”prova på” – material på helgträffarna. Kostnad för mat under helgen är 240 kronor (80 kr per dag). Då ingår lunch och två fika.

Ansökan Textila återbruk Distans

 1. Klicka på knappen ”Ansök här!” som syns när ansökan är öppen.
 2. Du kommer då till Schoolsofts ansökningssida.
 3. För att ansöka måste du ha ett konto på Schoolsoft, eller skapa ett.
  För mer detaljerad beskrivning se: Hur du ansöker till skolans kurser via Schoolsoft.
 4. Skicka in din fullständiga ansökan tillsammans med dina senaste betygsdokument innan sista ansökningsdatum.

I ansökan bifogar du:

 • Ett personligt brev I ditt personliga brev berättar du om dig själv, dina intressen och vad du har för mål med dina studier. Beskriv dina tidigare erfarenheter av textil,/återbruk, konst/design och form; det kan vara sådant du har skapat på din fritid eller kurser och utbildningar som du har gått (max 1 A4-sida).
 • Ditt senaste betygsdokument.
 • Arbetsprov 1. Välj en bild av valfri konst, design eller konsthantverk som inspirerar dig. 2. Beskriv varför den ger dig inspiration och om du får några idéer att som du skulle vilja jobba med utifrån bilden.

Antagningsprocessen

Grundläggande krav för antagning

För alla skolans kurser gäller att du måste uppfylla några grundläggande krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav:

 1. Du ska fylla minst 18 år den termin kursen börjar.
 2. Du ska ha skickat in en fullständig ansökan senast sista ansökningsdagen.
 3. Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig kursen.
 4. Du ska ha varit drogfri i minst ett halvår om du tidigare har missbrukat alkohol eller andra droger.
 5. På alla våra särskilda kurser ska du ha klarat svensk grundskola eller motsvarande. Att ha klarat grundskola betyder att du ska ha godkänt betyg i alla ämnen från svensk grundskola. Om du har gått särskola är du inte behörig.

Särskilda krav för antagning till Textila återbruk Distans

På Textila återbruk Distans behöver du också uppfylla särskilda krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav:

 • Du behöver ha ett brinnande intresseför att skapa två- och tredimensionellt i textila material, lust att experimentera och utveckla din kreativa process, nyfikenhet hur återbruk av material kan skapa möjligheter till nya uttryck.
 • Kunna förstå talad och skriven engelska från olika texter och filmer.
 • Du behöver vara van vid att arbeta med datorer, digitalkamera eller mobilkamera samt olika program. Teknisk support ingår inte i utbildningen.
 • Du behöver vara bekväm med att använda datorn och det skrivna ordet i kommunikationen med lärare och klasskamrater.
 • Ha förmågan att självständigt analysera och reflektera över din egen lärprocess med viss hjälp av din lärare som handledare.
 • Kunna ta eget ansvar och ta egna initiativ i dina studier då utbildningen växer fram i kommunikationen mellan lärarna och deltagaren samt deltagarna emellan.
 • Tycka om att samarbeta och dela med dig av både tankar och kunskaper på distans.Kunna planera dina studier samt arbeta självständigt medan du väntar på lärares återkoppling.

Tekniska krav

Du behöver ha en dator med webbkamera eller i undantagsfall en surfplatta. Tillgång till skrivare för att kunna skriva ut uppgifterna är ett krav.

Du behöver ha en bredbandsuppkoppling som klarar mer än 50 Mbit/s och helst 100Mbit/s. Du kan kontrollera ditt bredband på webbplatsen bredbandskollen.se.

Du ska kunna använda en digitalkamera eller en mobil med kamerafunktion för att kunna fotografera dina arbeten. Du behöver även kunna grunderna i bildbehandling. Vi använder programvara som är gratis och online. Teknisk support ingår ej i utbildningen, men du får viss undervisning i det digitala.

Vi använder oss av Office365 och programmen Microsoft Teams och Onedrive, utöver Outlook och Officepaketet. Under läsåret får du tillgång till alla dessa program.

Antagningsprocessen på Textila återbruk Distans

Vi kan anta sökande löpande från och med 1 april. Det innebär att efter lärarna har intervjuat sökande, kan vi börja att anta från och med 1 april. Det betyder att platserna kan vara slut innan 2 maj.

 1. För att vi ska påbörja antagningsförfarandet ska ansökan vara fullständig.
 2. Du ska uppfylla grundläggande och särskilda krav för antagning.
 3. Därefter sker ett första urval genom ditt personliga brev och ditt arbetsprov.
 4. Har du gått vidare i det första urvalet kommer du kallas till telefonintervju, via Skype eller FaceTime. Kallelsen skickas till din e-post.
 5. Vi ringer dina referenter.
 6. Efter intervjun kommer lärarna tillsammans med rektor och kurator/SYV besluta vem som ska antas.
 7. Därefter skickar lärarna ut ett antagningsbesked via mail genom Schoolsoft. Det skickas senast två dagar innan midsommarafton.

Urvalskriterier – hur väljer vi ut vilka som får plats?

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven och eventuella särskilda krav. Skolan gör en pedagogisk bedömning och väljer först de som:

 • Bedöms ha förmåga att klara studierna.
 • Bedöms vara mycket motiverade att studera på folkhögskola.
 • Förtur ges till deltagare som har gått vår studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF).
 • Vid likvärdig bedömning av de sökande kommer antagning ske genom lottning.

Dessutom kan särskilda urvalskriterier gälla för olika utbildningar.

Särskilda urvalskriterier för denna kurs

Förtur ges till de som:

 • Bedöms vara mycket motiverade att studera på Textila återbruk Distans.
 • I intervjun bedömer vi dina mål med och förväntningar på utbildningen.
 • I ditt arbetsprov tittar vi på: din förmåga att analysera och beskriva ett konstverk/design/hantverk, sätta ord på din inspiration samt din förmåga att relatera och beskriva konstverket till ditt eget skapande.
 • Vid likvärdig bedömning av de sökande kommer antagning att ske genom lottning.

För att läsa mer om hur antagningsprocessen går till – se bilaga 6, Från ansökan till antagningsbesked i vår studeranderättsliga standard