Svenska från dag 1

Utbildningstakt
Varierande
Plats
Löftadalens folkhögskola
Kontaktperson
Peter Davidsson

Vad är Svenska från dag 1?

  • Kurs i svenska för 12-14 personer
  • För dig som är asylsökande i Sverige och innehar giltigt LMA-kort.
  • För dig som bor i Halland.

Löftadalens folkhögskola bjuder alla Deltagare i Svenska från dag 1 på lunch.

”Svenska från dag 1 för bättre etablering”

(Källa: Regeringskansliet)

Regeringen har i dag tagit beslut om en satsning som syftar till att asylsökande och nyanlända på anläggningsboende ska få möjlighet att lära sig svenska och få kunskap om det svenska samhället från dag ett i Sverige. Satsningen innebär att studieförbunden tillförs särskilda medel för att asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd men som fortfarande bor kvar på anläggningsboende ska få möjlighet att läsa svenska och andra kurser för att stärka sina kunskaper om det svenska samhället samt delta i verksamheter som främjar deltagande i samhällslivet.

– Vårt mål är att människor som kommer till Sverige ska få en bra språkundervisning och så snabbt som möjligt kunna etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Därför tycker vi att det är viktigt att börja så tidigt som möjligt efter att personer anlänt till Sverige, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Allt fler människor flyr till Sverige från krig och förtryck. Det gör att det finns ett stort behov av fler och mer effektiva insatser för att nyanlända ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Regeringen har därför ett etableringspaket med insatser inom en rad olika områden. Språket är en mycket viktig del som behövs för vägen in i samhället och arbetslivet. För denna investering avsätter regeringen 30 miljoner under 2015 som ska fördelas av Folkbildningsrådet till studieförbunden.

Peter Davidsson

Peter har arbetat på Svenska från dag 1 sedan 2016 och jobbade innan som lärare i Måleri och skulptur både här och på andra studieförbund. Peter har studerat Musik och konst i Sverige, USA, Nepal och Indien. Han har också ett stort intresse i elektronisk musik. I övrigt tycker Peter om språk, kultur och att möta människor från andra kulturer.

E-post: peter.davidsson@regionhalland.se

Antagning sker löpande och sker genom kontakt till Peter Davidsson


E-mail:  peter.davidsson@regionhalland.se

Bifoga följande information i din ansökan:

  • Namn
  • LMA-nummer/personnummer
  • Adress
  • E-mail
  • Telefonnummer