Personlig utveckling - ”Unus Mundus - Non-duality”

Välkommen till tre dagar med utforskande om hur vi som människor hänger ihop med vår historia, kultur, natur och miljö. Tillsammans med internationellt utbildade föreläsare utforskar vi genom föreläsningar och workshops vad C G Jungs teorier betyder för oss idag.

Ansök nu
Ansökningsperiod
2021-12-20 - 2022-04-30
Utbildningsperiod
2022-07-07 - 2022-07-10
Plats
Löftadalens folkhögskola
Kontaktperson
Maria Meyer-Martins

Härmed har Jungvännerna i Stockholm och C G Jungföreningen i Göteborg glädjen att bjuda in till ett sommarseminarium på Löftadelens Folkhögskola i Åsa, Kungsbacka. Seminariet är sponsrat av C G Jungstiftelsen.
Här har du tillfälle att fördjupa dig i C G Jungs tankar om vad det innebär att vara människa. Tillsammans gör vi en inre resa utifrån C G Jungs teorier där ingenting är vitt eller svart och där vi har mer som förenar oss än skiljer oss åt. Jungs idévärld spänner från allt mellan teorier om våra personliga temperament till de djupaste strukturerna i universum, till frågor om hur psyke och materia hänger samman. Jungs perspektiv är högaktuellt idag inom ramen för det som kallas för icke-dualitet (Unus Mundus).  Vi har bjudit hit lärare med lång erfarenhet av terapeutiskt arbete och forskning. Tillsammans ska vi få ta del av deras föreläsningar samt omsätta teorin till egna upplevelser genom olika workshops.

Constanҁa Bettencourt

En klinisk psykolog som är verksam i Portugal (Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, 2000) Constança är även jungiansk psykoterapeut med privatpraktik utanför Lissabon och är medlem av Order of the Portuguese Psychologists. Hon har undervisat sedan 2009 och var med och grundade det portugisiska centret för jungianska studier (NPEJ, 2011-2015) som lanserade den första skolan för analytisk psykologi och lade grunden för att omfamna verken av C.G. Jung i Portugal. Från 2015 och framåt skapade Constança Jungian Studies – Introductory and Advanced Teaching med kursen ”MAP OF THE SOUL” (Live & Online), som för närvarande är inne på sin fjärde upplaga. Hon har samarbetat med portugisiska universitet och visionära musikfestivaler (Boom Festival och Waking Life). http://www.estudosjunguianosportugal.com


Suzanne Gieser 

Leg psykoterapeut, handledare och fil.dr. med en avhandling om samarbetet mellan CG Jung och W. Pauli. Suzanne arbetar även som utbildare och föreläsare, skribent och redaktör. Hon har arbetat med forskning och utbildning i många år med ämnen som främst rör psykologins och psykoterapins historia, dess teorier och metoder. Suzannes stora intresse är att förstå och främja kreativa miljöer och hjälpa människor, individuellt och i grupp att frigöra sina möjligheter. Suzannes bakgrund är som doktor i idé- och vetenskapshistoria vid Uppsala universitet (Sverige). Suzanne har fokuserat på psykologins, filosofins och den nya fysikens historia och idéer.

Gustaf Ullman 

Teoretisk fysiker och lärare i naturvetenskap på gymnasiet. Gustaf har varit verksam inom flera olika forskningsfält, däribland strålningsfysik och beräkningsbiologi. Gemensamt för de flesta forskningsprojekt, som Gustaf har varit involverad i, är tolkningen av komplexa biologiska data med hjälp av avancerade statistiska modeller. Gustaf har även studerat synkronicitet och esoterik.
Annika Sahlée, Ph.D., M.S.W., Leg. Psykoterapeut och jungiansk analytiker i norra Tyskland, samt med en online-portal för psykoterapi i Sverige.

Annika Sahlée 

Har huvudsakligen lärt sig Authentic Movement av Mona Keller, på Junginstitutet i Küsnacht, Schweiz under sin utbildningstid där 1998-2005. Annika har även deltagit i Workshops med Joan Chodorow och Marion Woodman, som använde Authentic Movement i sina analyser. Bl.a. redogörs för koncepten ”Mover and Witness“, samt de terapeutiska fördelarna med detta sätt att arbeta, vilket även kan göras i enskild terapi. Annika Sahlée är även sedan 1993 utbildad i Trager -psykofysisk integration, en kroppsterapi med en egen rörelsedel kallad Mentastics, som på många sätt liknar Authentic Movement.

Moderator:

Maria Meyer Martins

Diplomerad psykosyntescoach och ordförande i C G Jungföreningen i Göteborg

Program

Vi samlas för en gemensam middag på torsdag kväll den 7 juli och njuter av det underbara landskapet på klipporna vid havet. Vi får tillfälle att presentera oss för varandra. Vi avslutar på söndagen den 10 juli vid 14-tiden. Under de följande dagarna står de här punkterna (som omväxlande ges på svenska och engelska) på programmet:

Who was CG Jung and the Analytical Model of the Psyche:

Conscious/unconscious/collective unconscious, Work-shop: ”Border Zones of the Mind”, Constança Bettencourt, Engelska


Synkronicitet – gränslandet mellan medvetande och materia.

I detta seminarium belyser vi fältet “synkronicitet” och en icke dualistisk världsbild som Jung utvecklade tillsammans med kvantfysikern Wolfgang Pauli. Vi vill  både ge en teoretisk bild av hur Jung såg på detta, men också utforska det på olika sätt, med övningar och “experiment”. Suzanne Gieser och Gustav Ullman, Svenska

Authentic Movements

Kort Introduktion och uppvärmningsövningar till musik, med teman som ”grundning“, cirklar, centrum, etc. och som sedan övergår till att ge uttryck åt inre bilder och känslor genom autentiska rörelser. Annika Sahlée, Svenska

Psychological Complexes and their formation: the Mother Complex,

Theory and several dynamics: work in pairs and soul collage work, Constança Bettencourt, Engelska
Holistic vision of the Individuation Process within the Creation of Culture: The dialogue in between the individual and his/her own process that will contribute to foment culture in more sustainable, spiritual and holistic ways. Constança Bettencourt, Engelska

Authentic Movements

Vi börjar med en guidad imaginationsresa i liggande ställning, för att sedan än en gång låta kroppens egna impulser styra våra rörelser, där vi arbetar i par, med en person som ”mover“ och en person som ”witness“, för att sedan bytas om. Efter varje Mover-/Witnesspass, låter vi de inre bilderna manifesteras med hjälp av färg och form i en bild. Annika Sahlée, Svenska

The History of Art-Therapy

The Mandala theory and self expression with water painting, individual – and collective mandala,  Constança Bettencourt, Engelska

Avgiften består av två delar

Kursavgiften som du betalar när du har anmält dig och avgiften för konferenslokal, kost och logi som ska vara oss tillhanda senast 31 maj 2022.

Kursavgift:
2 400 kr ink moms för medlemmar i C G Jungföreningen i Göteborg eller Jungvännerna i Stockholm.
2 800 kr för icke medlemmar.

Pris Helpension ink frukost, lunch , middag samt för- och eftermiddagsfika  
Enkelrum                 3 600 kr ink moms
Del i dubbelrum       3 150 kr ink moms
Utan övernattning    3 000 kr ink moms (konferensavgift och måltider)

Anmälningsavgift och slutbetalning: Kursavgiften 2 400 kr / 2 800 kr faktureras i sin helhet efter anmälan. Vi skickar en faktura till dig.

Kost och logi ska vara oss tillhanda senast den 31 maj 2022.

Villkor: Arrangören förbehåller sig rätten att vid oförutsedda händelser såsom sjukdom ersätta annonserade föreläsare med annan likvärdig lärare.

Deltagarens åtaganden: Anmälan blir giltig först då kursavgiften betalats in. I händelse av force majeure som leder till att kursen måste ställas in återbetalas avgiften. Om avbokning sker inom 14 dagar från anmälningsdatum återbetalas kursavgiften exklusive en administrativ avgift om 300 kr. Kursavgiften återbetalas dock inte om avbokning skett senare än 15 maj. Kursdeltagaren måste istället ha en egen försäkring för oförutsedda händelser.