Etableringskurs

Etableringskurs på folkhögskola är en utbildning för nyanlända, och innehåller studier i bland annat svenska språket samt orienterande och arbetsförberedande delar.

Ansök så här
Kontakta din arbetsförmedlare för att få en plats på Etableringskursen.
Plats
Löftadalens folkhögskola
Kontaktperson
Linda Gyllensten

2 mars 2015 startade den första Etableringskursen på Löftadalens folkhögskola. Vi hade då 8 deltagare – nu har vi 40 deltagare under ett år.

Fakta om etableringskursen

  • Kursen ges på 94 folkhögskolor och Löftadalens folkhögskola är en av dessa
  • Kursen finns enbart på folkhögskolor
  • Satsningen görs på uppdrag av regeringen och är ett samarbete mellan Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen
  • Antagning sker löpande.

Vem kan gå etableringskursen?

Etableringskurs på folkhögskola är till för personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och som omfattas av etableringsuppdraget och har en etableringsplan. Speciellt personer som har en kort tidigare utbildning ska få gå kursen.

Vad innehåller etableringkursen?

Etableringskurs på folkhögskola är en särskilt anpassad utbildning och innehåller studier i bland annat svenska språket samt orienterande och arbetsförberedande insatser.

Kursens innehåll och upplägg beror mycket på vilka deltagare som finns i klassen och vad de har för tidigare erfarenheter. Varje kurs blir på så sätt unik och anpassad för deltagarna.

Deltagare som gått kursen ska:

– Få ett kompetensintyg, som kan användas för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen. Intyget ska även kunna användas vid intag till Sfi.

– Genom studie- och yrkesvägledning få en plan för hur en efter kursen på folkhögskola kan göra för att få ett arbete. Folkhögskolan överlämnar planen till den arbetsförmedling som anmält personen till utbildningen.

Intresserad av etableringskursen?

Etableringskurs på folkhögskola finns till för personer som är nyanlända till Sverige. Personen måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen och omfattas av etableringsuppdraget. Kontakta din lokala arbetsförmedling om du är intresserad av att gå kursen.

Linda Gyllensten

Kursledare och lärare på Etableringskursen

Min lärargärning och mitt engagemang drivs av mötet med deltagare och tillsammans med gruppen hitta vägar in i svenska språket och erövra egenmakt.

Jag tror på kommunikation i autentiska situationer och lärande i naturen, på en arbetsplats eller i klassrummet. Jag har undervisat deltagare från hela världen i drygt tjugo år och har fyra års universitetsstudier i bland annat spanska, svenska som andra språk och Internationella relationer och dessutom en YH-examen som EU-projektsamordnare i bagaget. Inom kort är jag färdigutbildad folkhögskollärare.

En skumpande bussresa genom Bolivia, ett bröllop i Luang Prabang eller en solstol i Cala Murada, salta bad i Kattegatt och Medelhavet, spanska och språk, dans, dans, dans och långa vandringar i naturen ger mig kraft och energi.

Mina bästa erfarenheter har jag fått genom att bo och arbeta i ett annat land under sju år, genom mina tre barn, och i alla berikande möten med kursdeltagare från olika kulturer. Jag tror på att vi lär oss bäst med och av varandra i en kreativ lärmiljö. Folkhögskolan är en fantastisk mötesplats för bildning och utveckling som vi levandegör tillsammans.

E-post: linda.gyllensten@regionhalland.se

Marie Hallberg

Lärare på Etableringskursen

E-post: marie.g.hallberg@regionhalland.se

Linda Leis

Lärare linda stående på klipporna

Lärare på Etableringskursen

Utbildning: Examen i lingvistik och studier i svenska som andraspråk, Göteborgs universitet

Erfarenhet: Lärare i svenska som andraspråk och musik på Katrinebergs folkhögskola. Innan jag bytte till läraryrket arbetade jag i översättningsbranschen som översättare och projektledare.

Övrigt: Sjunger jazz, njuter av stillheten i naturen och älskar en riktigt bra dansföreställning

E-post: linda.leis@regionhalland.se

Marja Sipola Cuss

Lärare Musikallinjen, Danslinjen och Etableringskursen

Undervisar i: Röst- och andningsteknik samt scenisk gestaltning.

Erfarenhet: Teaterpedagog, skådespelare och regissör, utbildad på École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq, Paris

E-post: marja.sipola-cuss@regionhalland.se
Telefon: 072-963 81 32.