Allmän kurs - Din väg vidare

Ansökningsperiod
2022-03-01 - 2022-09-14
Ansök så här
Läs mer under "Så söker du"
Utbildningsperiod
2022-08-29 - 2023-06-09
Kurstid
1-3 år
Utbildningstakt
Varierande
Plats
Löftadalens folkhögskola
Kontaktperson
Kristina Johansson

Sök till Allmän kurs på Löftadalen – din väg vidare! Hos oss kan du läsa in grundskolan eller gymnasiet enligt folkhögskolans egen modell. Här kan du nå grundläggande behörighet till högskola eller annan eftergymnasial utbildning.

Om Allmän kurs

På Allmän kurs vänder vi oss till dig som vill:

 • Läsa in grundskola och/eller gymnasiet
 • Studera i en kreativ och inspirerande miljö
 • Utvecklas som person på egna villkor.

Utgångsläget för studierna är dina intressen, behov och förutsättningar. Förutom ämneskunskaper utvecklar du även din studievana. Du studerar ett eller flera år, beroende på hur din studiebakgrund ser ut.

Arbetssätt på Allmän kurs

Vårt syfte är att sätta undervisningen i ett sammanhang med omvärlden och på så vis skapa en helhetsbild. Detta innebär att du studerar tematiskt i block, där historia, naturkunskap, religion, samhällskunskap och svenska vävs samman. Blocken ger dig de kunskaper som du behöver utifrån din individuella studieplan. Ämnena engelska och matematik studerar du utifrån din nivå.

Enskilt arbete och föreläsningar varvas med grupparbeten, studiebesök och diskussioner. Härigenom skapas mötesplatser för samtal, reflektion och förståelse. Grunden i vår pedagogik är samtalet och ditt aktiva deltagande. Genom att studera i mindre grupper har lärarna mer tid för varje deltagare och du får hjälp att nå dina mål.

En del av gemenskapen

Som deltagare på Allmän kurs är du också delaktig i folkhögskolans övriga verksamhet. Ibland har vi gemensamma temadagar, workshops, konserter, studiebesök med mera. Detta ger en möjlighet att lära känna människor på andra utbildningar, och bidrar till skolans tillåtande klimat.

Länkar

Se film om Allmän kurs (länk till YouTube).

Studieomdöme och behörighetsintyg (folkhogskola.nu).

Behörighet för att studera vidare (på folkhogskola.nu).

En dag i veckan har vi inriktningsdag och då finns tre olika skapandeverkstäder att välja mellan. Du väljer en skapandeverkstad för hela läsåret.

Kursplanen för din inriktning görs tillsammans av handledare och deltagare i verkstäderna, nedan följer några exempel på innehåll.

1. Studieverkstad – upptäck och utveckla dig som studerande

 • Ämnesstudier
 • Studieteknik och planering
 • Hjälpmedel och verktyg för studier
 • Informationsökande
 • Friskvård, rörelse och mental träning
 • Studiebesök

2. Praktisk verkstad – upptäck och utveckla dina praktiska sidor

 • Odling/trädgård
 • Bygga (kanske växthus)
 • Renovera
 • Sy
 • Återbruk – få det att funka
 • Arbeta med trä
 • Lära sig om djurskötsel
 • Studiebesök
 • Naturupplevelser som fiske, kanotpaddling och vandring

3. Estetisk verkstad – upptäck och utveckla dina kreativa sidor

 • Musik
 • Drama
 • Bild och form
 • Sömnad
 • Digitalt foto och film

Målbeskrivning för Allmän kurs

Målet är att genom bildning, utbildning och delaktighet i kulturlivet ge dig möjlighet att påverka din livssituation i en demokratisk samhällsutveckling.

Folkhögskolans egen modell

Folkhögskolans egen modell bygger dels på ett omfattningskrav och dels på ett innehållskrav. När du har uppnått omfattningskravet och innehållskravet har du grundläggande behörighet till yrkeshögskola eller högskola.

Läs mer om grundläggande behörighet till högre studier enligt folkhögskolans modell här.

Läs mer här!

Innehållskrav

Innehållskrav till yrkeshögskola

I de ämnesövergripande studierna kan du nå behörigheter i

Innehållskrav till högskola

I de ämnesövergripande studierna kan du nå behörigheter i

Vi ger också särskilda behörigheter i

Vi ger också behörigheter i grundskolans

 • Engelska
 • Historia
 • Matematik
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska/Svenska som andraspråk

Julia Thylin

Lärare Julia stående på klipporna

Lärare på Allmän kurs

Utbildning:

E-post: Julia.Thylin@regionhalland.se

Maria Manning

Lärare Maria stående på klipporna

Lärare på Allmän kurs

Utbildning:

E-post: Maria.Andersson-Manning@regionhalland.se

Mikael Bruks

Lärare på Allmän kurs och Svenska som andraspråk Grund (SVA Grund)

Utbildning: Gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk.

E-post: mikael.bruks@regionhalland.se

Kristina ”Tina” Karlsson

Lärare på Allmän kurs, i Matematik och på fördjupning Kärn.

Utbildning: Folkhögskollärarexamen, Linköpings Universitet. Svenska, naturkunskap, matematik, pedagogik Lärarprogrammet grundskola åk 4-9, Göteborgs Universitet.

Erfarenhet: Tina har arbetat på Löftadalens folkhögskola sedan 2013. Innan dess arbetade Tina på Munkagårdsgymnasiet som elevassistent och ungdomscoach. Annan yrkeserfarenhet är 13 år inom restaurangbranschen och 5 år inom vårdsektorn.

E-postkristina.a.karlsson@regionhalland.se

Viveca Olsson

Lärare på Allmän kurs och på inriktning Solidarisk Livsstil samt på Göteborgs universitet som timlärare vid Institutionen för historiska studier.

Utbildning: Legitimerad gymnasielärare i historia och religion, doktor i antikens kultur och samhällsliv, konsthistoria 30 hp, Idé och lärdomshistoria 15 hp.

Erfarenhet: Har arbetat som folkhögskolelärare sedan 2014, som gymnasielärare mellan 2006-2012 och sporadiskt som timlärare vid Göteborgs universitet sedan 2009.

E-post: viveca.olsson@regionhalland.se

Petra Ridderstad

Kursledare för Allmän kurs.

Lärare på Allmän kurs och i matematik.

Utbildning: Folkhögskollärarexamen, Linköpings Universitet, Civilekonomexamen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, fristående kurser i Engelska och Svenska som andraspråk vid Göteborgs Universitet.

Erfarenhet: Har mångårig erfarenhet inom folkbildningen från såväl folkhögskolans korta kurser och utbildningar som studiecirklar. Har arbetat på Löftadalens folkhögskola sedan 1993, främst med undervisning i matematik och språk.

E-post: petra.ridderstad@regionhalland.se

Ylva Petrén

Lärare Ylva stående på klipporna

Lärare på Allmän kurs

Utbildning:

E-post: Ylva.Petren@regionhalland.se

Det är gratis att studera på Löftadalens folkhögskola. Det du betalar för är mat, eventuell kurslitteratur, material och boende.  Kostnaden varierar beroende på vilken kurs du sökt samt om du är dagdeltagare eller internatdeltagare.

Vi arrangerar ibland studiebesök, studieresor eller till exempelvis teaterbesök där du betalar en del eller hela kostnaden själv. Kostnaden för kurslitteratur, kursmaterial samt studiebesök för dig som läser på allmän kurs kommer max att uppgå till 1500 kr.

Så här ansöker du till Allmän kurs

 1. Läs noga igenom texten på denna sida.
 2. Klicka på knappen ”Ansök här!” som syns när ansökan är öppen. Du kommer då till Schoolsofts ansökningssida.
 3. Logga in på Schoolsoft. Har du inget konto på Schoolsoft så kan du enkelt skapa ett genom att klicka ”registrera dig här”.
 4. Fyll i formuläret och bifoga betygsdokument och andra filer som eftersöks.
 5. Skicka in din fullständiga ansökan innan sista ansökningsdatum.

I ansökan bifogar du:

 • Ett personligt brev, där du berättar om dig själv och varför du söker utbildningen (max 1 A4-sida).
 • Ditt senaste betygsdokument eller din nuvarande individuella studieplan.

Antagningsprocessen

Grundläggande krav för antagning

För alla skolans kurser gäller att du måste uppfylla några grundläggande krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav:

 • Du ska fylla minst 18 år den termin kursen börjar.
 • Du ska ha skickat in en fullständig ansökan senast sista ansökningsdagen.
 • Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig kursen.
 • Du ska ha varit drogfri i minst ett halvår om du tidigare har missbrukat alkohol eller andra droger.

Särskilda krav för antagning till Allmän kurs

På Allmän kurs behöver du också uppfylla särskilda krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav:

 • På Allmän kurs ska du ha kunskaper i svenska på motsvarande minst SFI D-nivå.

Antagningsprocessen

Vi antar sökande löpande från och med 1 april. Det innebär att efter lärarna har intervjuat sökande, kan vi börja att anta från och med 1 april. Det betyder att platserna kan vara slut innan 1 maj.

 1. För att vi ska påbörja antagningsförfarandet ska ansökan vara fullständig.
 2. Du ska uppfylla grundläggande krav för antagning.Därefter sker ett första urval genom ditt personliga brev.
 3. Har du gått vidare i det första urvalet kommer du kallas till intervju. Kallelsen skickas till din e-post. Helst ser vi att intervjun sker vid ett besök på skolan. Endast i undantagsfall kan den ske per telefon.
 4. Vi ringer dina referenser.
 5. Efter intervjun kommer lärarna tillsammans med rektor och kurator/SYV besluta vem som ska antas. Därefter skickar lärarna ut ett antagningsbesked via mail genom Schoolsoft. Det skickas senast två dagar innan midsommarafton.

Urvalskriterier – hur väljer vi vilka som får plats?

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven och eventuella särskilda krav. Skolan gör en pedagogisk bedömning och väljer först de som:

 • Bedöms ha förmåga att klara studierna.
 • Bedöms vara mycket motiverade att studera på folkhögskola.
 • Önskar bo på skolans internat.
 • Bedöms vara mycket motiverade att studera på Allmän kurs.
 • Förtur ges till deltagare som har gått vår studiemotiverande folkhög-skolekurs (SMF).
 • Har ofullständiga grundskole- och/eller gymnasiebetyg.
 • Förtur ges till deltagare som ska fortsätta på Allmän kurs och har skött sina studier.
 • Förtur ges till deltagare som har gått vår studiemotiverande folkhög-skolekurs (SMF).
 • Vid likvärdig bedömning av de sökande kommer antagning att ske genom lottning.

För att läsa mer om hur antagningsprocessen går till – se bilaga 6, ”Från ansökan till antagningsbesked” i vår studeranderättsliga standard.