Direkt till innehållet

Allmän kurs - Svenska som andraspråk

Vill du lära dig mer om svenska språket och samhället? Svenska som andraspråk (SVA) ger dig mycket goda förutsättningar att lyckas med dina senare gymnasiekurser i svenska och andra ämnen. Du läser även engelska och matematik. Kursen är för dig som klarat SFI D.

Sök här
Kontaktperson
Ingrid Hammond Sördal
Telefon
0733-05 49 89
Utbildningsform
Folkhögskola
Utbildningsområde
Allmän kurs

Språket är nyckeln till samhället. Du behöver ett språk för att kommunicera, studera, arbeta och leva i Sverige. Kursen Svenska som andraspråk (SVA) bygger på dina tidigare kunskaper och erfarenheter och stärker dig i ditt språk.

För att studera gymnasiekurserna i svenska behöver du ett stort ordförråd och kunna förstå hur man studerar i den svenska gymnasieskolan. Du kan lyckas med gymnasiekurser om du först läser SVA. Du får även läsa samhällskunskap, engelska och matematik.

SVA är vägen mot högre studier i Sverige. Här kan du fortsätta studera på Allmän kurs. Allmän kurs ger dig grundläggande behörighet för högskola.

SVA ger dig språkliga verktyg så att du ska kunna uttrycka dig så bra som möjligt i många olika situationer. Du lär dig grundläggande datakunskap. SVA ger dig fördjupade kunskaper i språk och litteratur, samhällsliv och kultur, arbetsliv och fritid. Oavsett om du planerar att arbeta eller studera vidare efter SVA kommer du att behöva de kunskaper som kursen ger dig.

En del av gemenskapen

Som deltagare på Allmän kurs är du också delaktig i folkhögskolans övriga verksamhet. Ibland har vi gemensamma temadagar, workshops, konserter, studiebesök med mera. Detta ger en möjlighet att lära känna människor på andra utbildningar, och bidrar till skolans tillåtande klimat.

En dag i veckan har vi inriktningsdag och här finns tre olika skapandeverkstäder att välja mellan. Studie, praktisk eller estetisk. Du väljer en skapandeverkstad för hela läsåret.

Kursplanen för din inriktning görs tillsammans med handledare samt deltagare i verkstäderna men nedan följer ett exempel på innehåll.

1. Studieverkstad – upptäck och utveckla faktorer som påverkar dina studier

 • Förmiddag: Svenska som andraspråk, alternativt kärnämne.
 • Eftermiddag: Studieteknik, studieplanering, hjälpmedel, att söka information på bibliotek, tyst studiemiljö, friskvård och rörelse, mental träning eller studiebesök.

2. Praktisk verkstad – upptäck och utveckla dina praktiska sidor

 • Odling/trädgård
 • Bygga (kanske växthus)
 • Renovera
 • Sy
 • Återbruk – få det att funka
 • Arbeta med trä
 • Meka
 • Djurskötsel

3. Estetisk verkstad – upptäck och utveckla dina kreativa sidor

 • Musik
 • Drama
 • Bild och form
 • Digitalt foto och film

Målbeskrivning för Allmän kurs

Målet är att genom bildning, utbildning och delaktighet i kulturlivet ge dig möjlighet att påverka din livssituation i en demokratisk samhällsutveckling.

Folkhögskolans egen modell

Folkhögskolans egen modell bygger dels på ett omfattningskrav och dels på ett innehållskrav. När du har uppnått omfattningskravet och innehållskravet har du grundläggande behörighet till yrkeshögskola eller högskola.

Omfattningskrav

Du kan läsa ett eller flera år, beroende på hur din studiebakgrund ser ut. Det är det vi inom folkhögskolan kallar omfattningskrav.

 • Svenska som andraspråk Grund (SVA Grund) vänder sig till dig som har gått SFI eller Etableringskurs.  Här läser du som är ny i Sverige svenska som andraspråk. Därefter kan du fortsätta på grundskole- och gymnasienivå på Allmän kurs. Du bör ha SFI D för att påbörja Svenska som andraspråk.
 • Årskurs 1 vänder sig till dig som behöver läsa in grundskolan eller hela gymnasiet.
 • Årskurs 2 vänder sig till dig som har ca 800 godkända poäng från gymnasiet eller Komvux.
 • Årskurs 3 vänder sig till dig som har ca 1600 godkända poäng från gymnasiet eller Komvux.

Innehållskrav

Innehållskrav till yrkeshögskola

I de ämnesövergripande studierna kan du nå behörigheter i

Innehållskrav till högskola

I de ämnesövergripande studierna kan du nå behörigheter i

Vi ger också särskilda behörigheter i

Vi ger också behörigheter i grundskolans

 • Engelska
 • Historia
 • Matematik
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska/Svenska som andraspråk

Ingrid Hammond Sördal

Lärare på Allmän kurs i Engelska och svenska som andraspråk.

Utbildning: Gymnasielärare i engelska och svenska, tillägg i svenska som andraspråk och  idé och lärdomshistoria.

Erfarenhet: Ingrid har utbildat på ungdomsgymnasiet i 12 år, sedan undervisat i och utvecklat kurser på komvux samt tjänstgjort som lärare i engelska inom fordonsindustrin (Volvo). Därtill har Ingrid varit lärare  i engelska i England.

Inom SVA har Ingrid tjänat deltagare på alla nivåer från SFI till SVA3.

E-post: Ingrid.Hammond-Sordal@regionhalland.se

Regina Holmberg

Lärare på Allmän kurs i engelska och svenska som andraspråk.

Utbildning: Legitimerad gymnasielärare i engelska, svenska som andraspråk och teater.

Erfarenhet: Regina har mångårig erfarenhet av undervisning inom grund- och gymnasieskolan, samt som dramapedagog inom kulturskolan.

E-post: regina.holmberg@regionhalland.se

Det är gratis att studera på Löftadalens folkhögskola. Det du betalar för är mat, eventuell kurslitteratur, material och boende.  Kostnaden varierar beroende på vilken kurs du sökt samt om du är dagdeltagare eller internatdeltagare.

Vi arrangerar ibland studiebesök, studieresor eller till exempelvis teaterbesök där du betalar en del eller hela kostnaden själv. Kostnaden för kurslitteratur, kursmaterial samt studiebesök för dig som läser på allmän kurs kommer max att uppgå till 1500 kr.

Så här ansöker du till Allmän kurs

 1. Klicka på knappen ”Ansök här!” som syns när ansökan är öppen.
 2. Då kommer du till Schoolsofts ansökningssida.
 3. För att ansöka måste du antingen redan ha ett konto på Schoolsoft, eller skapa ett konto. För mer detaljerad beskrivning se: Hur du ansöker till skolans kurser via Schoolsoft.
 4. Skicka in en fullständig ansökan innan sista ansökningsdatum med dina senaste betygsdokument.

I ansökan bifogar du:

 • Ett personligt brev, där du berättar om dig själv och varför du söker utbildningen (max 1 A4-sida).
 • Ditt senaste betygsdokument eller din nuvarande individuella studieplan.

Antagningsprocessen

Grundläggande krav för antagning

För alla skolans kurser gäller att du måste uppfylla några grundläggande krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav:

 • Du ska fylla minst 18 år den termin kursen börjar.
 • Du ska ha skickat in en fullständig ansökan senast sista ansökningsdagen.
 • Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig kursen.
 • Du ska ha varit drogfri i minst ett halvår om du tidigare har missbrukat alkohol eller andra droger.

Särskilda krav för antagning till Allmän kurs

På Allmän kurs behöver du också uppfylla särskilda krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav:

 • På Allmän kurs ska du ha kunskaper i svenska på motsvarande minst SFI C-nivå.

Antagningsprocessen

Vi antar sökande löpande från och med 1 april. Det innebär att efter lärarna har intervjuat sökande, kan vi börja att anta från och med 1 april. Det betyder att platserna kan vara slut innan 1 maj.

 1. För att vi ska påbörja antagningsförfarandet ska ansökan vara fullständig.
 2. Du ska uppfylla grundläggande krav för antagning.Därefter sker ett första urval genom ditt personliga brev.
 3. Har du gått vidare i det första urvalet kommer du kallas till intervju. Kallelsen skickas till din e-post. Helst ser vi att intervjun sker vid ett besök på skolan. Endast i undantagsfall kan den ske per telefon.
 4. Vi ringer dina referenser.
 5. Efter intervjun kommer lärarna tillsammans med rektor och kurator/SYV besluta vem som ska antas. Därefter skickar lärarna ut ett antagningsbesked via mail genom Schoolsoft. Det skickas senast två dagar innan midsommarafton.

Urvalskriterier – hur väljer vi vilka som får plats?

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven och eventuella särskilda krav. Skolan gör en pedagogisk bedömning och väljer först de som:

 • Bedöms ha förmåga att klara studierna.
 • Bedöms vara mycket motiverade att studera på folkhögskola.
 • Önskar bo på skolans internat.
 • Förtur ges till deltagare som har gått vår studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF).
 • Vid likvärdig bedömning av de sökande kommer antagning ske genom lottning.

Dessutom kan särskilda urvalskriterier gälla för olika utbildningar.

Särskilda urvalskriterier för denna kurs

Förtur ges till de som:

 1. Önskar bo på skolans internat.
 2. Har ofullständiga grundskole- och/eller gymnasiebetyg.
 3. Bedöms vara mycket motiverade att studera på Allmän kurs.
 4. Förtur ges till deltagare som ska fortsätta på Allmän kurs och har skött sina studier.
 5. Förtur ges till deltagare som har gått vår studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF).
 6. Vid likvärdig bedömning av de sökande kommer antagning att ske genom lottning.

För att läsa mer om hur antagningsprocessen går till – se bilaga 6, ”Från ansökan till antagningsbesked” i vår studeranderättsliga standard.

Utbildningstillfällen

Ny sökande

2021-08-30 - 2022-06-08 Varierande
Löftadalens folkhögskola. 1-3 år
Ansökningstid: 2021-03-01 - 2021-09-10

Nuvarande deltagare

2021-08-30 - 2022-06-08 Varierande
Löftadalens folkhögskola. 1-3 år
Ansökningstid: 2021-03-01 - 2021-09-10