Allmän kurs - Svenska som andraspråk

Vill du utvecklas i svenska språket samtidigt som du läser in behörigheter för vidare studier? Allmän kurs – Svenska som andraspråk passar dig som vill läsa in grundskole- eller gymnasiekompetens med språkstöd enligt folkhögskolans egen modell. Här kan du uppnå grundläggande behörighet till högskola eller annan eftergymnasial utbildning. Kursen är för dig som klarat SFI D.

Ansökningsperiod
2023-03-01 - 2023-07-01
Ansök så här
Läs mer under "Så söker du"
Utbildningsperiod
2023-08-28 - 2024-06-05
Kurstid
1-3 år
Utbildningstakt
Varierande
Plats
Löftadalens folkhögskola
Kontaktperson
Kristina Johansson
Telefon
0340-581815

Om Allmän kurs

På Allmän kurs vänder vi oss till dig som vill:

 • Läsa in grundskola och/eller gymnasiet
 • Studera i en kreativ och inspirerande miljö
 • Utvecklas som person på egna villkor.

Allmän kurs – Svenska som andraspråk (SVA) bygger på dina intressen, kunskaper och erfarenheter och stärker dig i ditt språk så att du får ut det mesta av dina studier. Förutom språk- och ämneskunskaper utvecklar du också din studievana. Du studerar ett eller flera år, beroende på hur din studiebakgrund ser ut.

Arbetssätt på Allmän kurs

För att undervisningen ska få ett sammanhang studerar du i block med olika teman. Det innebär att ämnena historia, religion, samhällskunskap och naturkunskap integreras med svenska som andraspråk. På så sätt får du språkstöd i dina ämnesstudier samtidigt som språket får ett meningsfullt sammanhang. Blocken ger dig de kunskaper som du behöver utifrån din individuella studieplan. Ämnena engelska och matematik studerar du utifrån din nivå. I studierna ingår enskilt arbete, grupparbeten, föreläsningar och studiebesök. Detta skapar möjlighet till samtal, reflektion och fördjupad förståelse. Grunden i vår pedagogik är interaktion och ditt aktiva deltagande. Genom att studera i mindre grupper har lärarna mer tid för varje deltagare och du får hjälp att nå dina mål.

En dag i veckan har vi inriktningsdag och då finns tre olika skapandeverkstäder att välja mellan. Du väljer en skapandeverkstad för hela läsåret. Kursplanen görs tillsammans av handledare och deltagarna i verkstäderna.

En del av gemenskapen

Som deltagare på Allmän kurs är du också delaktig i folkhögskolans övriga verksamhet. Ibland har vi gemensamma temadagar, workshops, konserter, studiebesök med mera. Detta ger en möjlighet att lära känna människor på andra utbildningar, och bidrar till skolans tillåtande klimat.

Länkar

Se film om Allmän kurs (länk till YouTube).

Studieomdöme och behörighetsintyg (folkhogskola.nu).

Behörighet för att studera vidare (på folkhogskola.nu).

En dag i veckan har vi inriktningsdag och då finns fyra olika inriktningar att välja mellan. Du väljer en inriktning för hela läsåret.

Kursplanen för din inriktning görs tillsammans av handledare och deltagare i verkstäderna, nedan följer några exempel på innehåll.

1. Studieverkstad – upptäck och utveckla dig som studerande

 • Stöd i dina studier
 • Studieteknik och planering
 • Friskvård och rörelse

  2. Praktisk verkstad – upptäck och utveckla dina praktiska sidor

  • Odling/trädgård
  • Återbruk – få det att funka
  • Studiebesök
  • Naturupplevelser

  3. Estetisk verkstad – upptäck och utveckla dina kreativa sidor

  • Musik
  • Bild och form

  4. Språkverkstad – utveckla ditt andraspråk svenska

  • Ordkunskap
  • Grammatik
  • Uttal

  Målbeskrivning för Allmän kurs

  Målet är att genom bildning, utbildning och delaktighet i kulturlivet ge dig möjlighet att påverka din livssituation i en demokratisk samhällsutveckling.

  Folkhögskolans egen modell

  Folkhögskolans egen modell bygger dels på ett omfattningskrav och dels på ett innehållskrav. När du har uppnått omfattningskravet och innehållskravet har du grundläggande behörighet till yrkeshögskola eller högskola.

  Vill du veta mer om grundläggande behörighet till högre studier enligt folkhögskolans modell?

  Läs mer här!

  Innehållskrav

  Innehållskrav till yrkeshögskola

  I de ämnesövergripande studierna kan du nå behörigheter i

  Innehållskrav till högskola

  I de ämnesövergripande studierna kan du nå behörigheter i

  Vi ger också särskilda behörigheter i

  Vi ger också behörigheter i grundskolans

  • Engelska
  • Historia
  • Matematik
  • Religionskunskap
  • Samhällskunskap
  • Svenska/Svenska som andraspråk

  Maria Manning

  Lärare Maria stående på klipporna

  Lärare på Allmän kurs, i engelska och svenska som andraspråk.

  Utbildning: Legitimerad gymnasielärare i engelska och geografi.

  Erfarenhet:

  Övrigt: Intresserad av samband och samarbete; Internationella relationer, framför allt fredsfrågor, miljöteknik, gräsrotsdemokrati -Och hur allt hör ihop.

  E-post: Maria.Andersson-Manning@regionhalland.se

  Ylva Petrén

  Lärare Ylva stående på klipporna

  Lärare på Allmän kurs

  Utbildning:

  Erfarenhet:

  Övrigt:

  E-post: Ylva.Petren@regionhalland.se

  Det är gratis att studera på Löftadalens folkhögskola. Det du betalar för är mat, eventuell kurslitteratur, material och boende.  Kostnaden varierar beroende på vilken kurs du sökt samt om du är dagdeltagare eller internatdeltagare.

  Vi arrangerar ibland studiebesök, studieresor eller till exempelvis teaterbesök där du betalar en del eller hela kostnaden själv. Kostnaden för kurslitteratur, kursmaterial samt studiebesök för dig som läser på allmän kurs kommer max att uppgå till 1500 kr.

  Så här ansöker du till Allmän kurs

  1. Läs noga igenom texten på denna sida.
  2. Klicka på knappen ”Ansök här!” som syns när ansökan är öppen. Du kommer då till Schoolsofts ansökningssida.
  3. Logga in på Schoolsoft. Har du inget konto på Schoolsoft så kan du enkelt skapa ett genom att klicka ”registrera dig här”.
  4. Fyll i formuläret och bifoga betygsdokument och andra filer som eftersöks.
  5. Skicka in din fullständiga ansökan innan sista ansökningsdatum.

  I ansökan bifogar du:

  • Ett personligt brev, där du berättar om dig själv och varför du söker utbildningen (max 1 A4-sida).
  • Ditt senaste betygsdokument eller din nuvarande individuella studieplan.

  Antagningsprocessen

  Grundläggande krav för antagning

  För alla skolans kurser gäller att du måste uppfylla några grundläggande krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav:

  • Du ska fylla minst 18 år den termin kursen börjar.
  • Du ska ha skickat in en fullständig ansökan senast sista ansökningsdagen.
  • Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig kursen.
  • Du ska ha varit drogfri i minst ett halvår om du tidigare har missbrukat alkohol eller andra droger.

  Särskilda krav för antagning till Allmän kurs

  På Allmän kurs behöver du också uppfylla särskilda krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav:

  • På Allmän kurs ska du ha kunskaper i svenska på motsvarande minst SFI D-nivå.

  Antagningsprocessen

  Vi antar sökande löpande från och med 1 april. Det innebär att efter lärarna har intervjuat sökande, kan vi börja att anta från och med 1 april. Det betyder att platserna kan vara slut innan 1 maj.

  1. För att vi ska påbörja antagningsförfarandet ska ansökan vara fullständig.
  2. Du ska uppfylla grundläggande krav för antagning och därefter sker ett första urval genom ditt personliga brev.
  3. Har du gått vidare i det första urvalet kommer du kallas till intervju. Kallelsen skickas till din e-post. Intervjun sker vid ett besök på skolan eller digitalt.
  4. Vi ringer dina referenser.
  5. Efter intervjun kommer lärarna tillsammans med rektor och kurator/SYV besluta vem som ska antas. Därefter skickar lärarna ut ett antagningsbesked via mail eller sms genom Schoolsoft.

  Urvalskriterier – hur väljer vi vilka som får plats?

  Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven och eventuella särskilda krav. Skolan gör en pedagogisk bedömning och väljer först de som:

  • Bedöms ha förmåga att klara studierna.
  • Bedöms vara mycket motiverade att studera på folkhögskola.
  • Önskar bo på skolans internat.
  • Bedöms vara mycket motiverade att studera på Allmän kurs.
  • Har ofullständiga grundskole- och/eller gymnasiebetyg.
  • Förtur ges till deltagare som ska fortsätta på Allmän kurs och har skött sina studier.
  • Vid likvärdig bedömning av de sökande kommer antagning att ske genom lottning.

  För att läsa mer om hur antagningsprocessen går till – se bilaga 6, ”Från ansökan till antagningsbesked” i vår studeranderättsliga standard.