Direkt till innehållet

Allmän kurs - Svenska som andraspråk

Vill du utvecklas i svenska språket samtidigt som du läser in behörigheter för vidare studier? Allmän kurs – Svenska som andraspråk passar dig som vill läsa in grundskole- eller gymnasiekompetens med språkstöd enligt folkhögskolans egen modell. Här kan du uppnå grundläggande behörighet till högskola eller annan eftergymnasial utbildning. Kursen är för dig som klarat SFI D.

Sök här
Kontaktperson
Ingrid Hammond Sördal
Telefon
0733-05 49 89
Utbildningsform
Folkhögskola
Utbildningsområde
Allmän kurs

Om Allmän kurs

På Allmän kurs vänder vi oss till dig som vill:

 • Läsa in grundskola och/eller gymnasiet
 • Studera i en kreativ och inspirerande miljö
 • Utvecklas som person på egna villkor.

Allmän kurs – Svenska som andraspråk (SVA) bygger på dina intressen, kunskaper och erfarenheter och stärker dig i ditt språk så att du får ut det mesta av dina studier. Förutom språk- och ämneskunskaper utvecklar du också din studievana. Du studerar ett eller flera år, beroende på hur din studiebakgrund ser ut.

Arbetssätt på Allmän kurs

För att undervisningen ska få ett sammanhang studerar du i block med olika teman. Det innebär att ämnena historia, religion, samhällskunskap och naturkunskap integreras med svenska som andraspråk. På så sätt får du språkstöd i dina ämnesstudier samtidigt som språket får ett meningsfullt sammanhang. Blocken ger dig de kunskaper som du behöver utifrån din individuella studieplan. Ämnena engelska och matematik studerar du utifrån din nivå. I studierna ingår enskilt arbete, grupparbeten, föreläsningar och studiebesök. Detta skapar möjlighet till samtal, reflektion och fördjupad förståelse. Grunden i vår pedagogik är interaktion och ditt aktiva deltagande. Genom att studera i mindre grupper har lärarna mer tid för varje deltagare och du får hjälp att nå dina mål.

En dag i veckan har vi inriktningsdag och då finns tre olika skapandeverkstäder att välja mellan. Du väljer en skapandeverkstad för hela läsåret. Kursplanen görs tillsammans av handledare och deltagarna i verkstäderna.

En del av gemenskapen

Som deltagare på Allmän kurs är du också delaktig i folkhögskolans övriga verksamhet. Ibland har vi gemensamma temadagar, workshops, konserter, studiebesök med mera. Detta ger en möjlighet att lära känna människor på andra utbildningar, och bidrar till skolans tillåtande klimat.

Länkar

Se film om Allmän kurs (länk till YouTube).

Studieomdöme och behörighetsintyg (folkhogskola.nu).

Behörighet för att studera vidare (på folkhogskola.nu).

En dag i veckan har vi inriktningsdag och då finns tre olika skapandeverkstäder att välja mellan. Du väljer en skapandeverkstad för hela läsåret.

Kursplanen för din inriktning görs tillsammans av handledare och deltagare i verkstäderna, nedan följer några exempel på innehåll.

1. Studieverkstad – upptäck och utveckla dig som studerande

 • Ämnesstudier
 • Studieteknik och planering
 • Hjälpmedel och verktyg för studier
 • Informationsökande
 • Friskvård, rörelse och mental träning
 • Studiebesök

2. Praktisk verkstad – upptäck och utveckla dina praktiska sidor

 • Odling/trädgård
 • Bygga (kanske växthus)
 • Renovera
 • Sy
 • Återbruk – få det att funka
 • Arbeta med trä
 • Lära sig om djurskötsel
 • Studiebesök
 • Naturupplevelser som fiske, kanotpaddling och vandring

3. Estetisk verkstad – upptäck och utveckla dina kreativa sidor

 • Musik
 • Drama
 • Bild och form
 • Sömnad
 • Digitalt foto och film

Målbeskrivning för Allmän kurs

Målet är att genom bildning, utbildning och delaktighet i kulturlivet ge dig möjlighet att påverka din livssituation i en demokratisk samhällsutveckling.

Folkhögskolans egen modell

Folkhögskolans egen modell bygger dels på ett omfattningskrav och dels på ett innehållskrav. När du har uppnått omfattningskravet och innehållskravet har du grundläggande behörighet till yrkeshögskola eller högskola.

Omfattningskrav

Du kan läsa ett eller flera år, beroende på hur din studiebakgrund ser ut. Det är det vi inom folkhögskolan kallar omfattningskrav.

 • Svenska som andraspråk Grund (SVA Grund) vänder sig till dig som har gått SFI eller Etableringskurs.  Här läser du som är ny i Sverige svenska som andraspråk. Därefter kan du fortsätta på grundskole- och gymnasienivå på Allmän kurs. Du bör ha SFI D för att påbörja Svenska som andraspråk.
 • Årskurs 1 vänder sig till dig som behöver läsa in grundskolan eller hela gymnasiet.
 • Årskurs 2 vänder sig till dig som har ca 800 godkända poäng från gymnasiet eller Komvux.
 • Årskurs 3 vänder sig till dig som har ca 1600 godkända poäng från gymnasiet eller Komvux.

Innehållskrav

Innehållskrav till yrkeshögskola

I de ämnesövergripande studierna kan du nå behörigheter i

Innehållskrav till högskola

I de ämnesövergripande studierna kan du nå behörigheter i

Vi ger också särskilda behörigheter i

Vi ger också behörigheter i grundskolans

 • Engelska
 • Historia
 • Matematik
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska/Svenska som andraspråk

Ingrid Hammond Sördal

Lärare på Allmän kurs i Engelska och svenska som andraspråk.

Utbildning: Gymnasielärare i engelska och svenska, tillägg i svenska som andraspråk och  idé och lärdomshistoria.

Erfarenhet: Ingrid har utbildat på ungdomsgymnasiet i 12 år, sedan undervisat i och utvecklat kurser på komvux samt tjänstgjort som lärare i engelska inom fordonsindustrin (Volvo). Därtill har Ingrid varit lärare  i engelska i England.

Inom SVA har Ingrid tjänat deltagare på alla nivåer från SFI till SVA3.

E-post: Ingrid.Hammond-Sordal@regionhalland.se

Regina Holmberg

Lärare på Allmän kurs i engelska och svenska som andraspråk.

Utbildning: Legitimerad gymnasielärare i engelska, svenska som andraspråk och teater.

Erfarenhet: Regina har erfarenhet av undervisning inom grund- och gymnasieskolan, samt som dramapedagog inom kulturskolan.

E-post: regina.holmberg@regionhalland.se

Det är gratis att studera på Löftadalens folkhögskola. Det du betalar för är mat, eventuell kurslitteratur, material och boende.  Kostnaden varierar beroende på vilken kurs du sökt samt om du är dagdeltagare eller internatdeltagare.

Vi arrangerar ibland studiebesök, studieresor eller till exempelvis teaterbesök där du betalar en del eller hela kostnaden själv. Kostnaden för kurslitteratur, kursmaterial samt studiebesök för dig som läser på allmän kurs kommer max att uppgå till 1500 kr.

Så här ansöker du till Allmän kurs

 1. Klicka på knappen ”Ansök här!” som syns när ansökan är öppen.
 2. Då kommer du till Schoolsofts ansökningssida.
 3. För att ansöka måste du antingen redan ha ett konto på Schoolsoft, eller skapa ett konto. För mer detaljerad beskrivning se: Hur du ansöker till skolans kurser via Schoolsoft.
 4. Skicka in en fullständig ansökan innan sista ansökningsdatum med dina senaste betygsdokument.

I ansökan bifogar du:

 • Ett personligt brev, där du berättar om dig själv och varför du söker utbildningen (max 1 A4-sida).
 • Ditt senaste betygsdokument eller din nuvarande individuella studieplan.

Antagningsprocessen

Grundläggande krav för antagning

För alla skolans kurser gäller att du måste uppfylla några grundläggande krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav:

 • Du ska fylla minst 18 år den termin kursen börjar.
 • Du ska ha skickat in en fullständig ansökan senast sista ansökningsdagen.
 • Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig kursen.
 • Du ska ha varit drogfri i minst ett halvår om du tidigare har missbrukat alkohol eller andra droger.

Särskilda krav för antagning till Allmän kurs

På Allmän kurs behöver du också uppfylla särskilda krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte bli antagen om du inte uppfyller dessa krav:

 • På Allmän kurs ska du ha kunskaper i svenska på motsvarande minst SFI C-nivå.

Antagningsprocessen

Vi antar sökande löpande från och med 1 april. Det innebär att efter lärarna har intervjuat sökande, kan vi börja att anta från och med 1 april. Det betyder att platserna kan vara slut innan 1 maj.

 1. För att vi ska påbörja antagningsförfarandet ska ansökan vara fullständig.
 2. Du ska uppfylla grundläggande krav för antagning.Därefter sker ett första urval genom ditt personliga brev.
 3. Har du gått vidare i det första urvalet kommer du kallas till intervju. Kallelsen skickas till din e-post. Helst ser vi att intervjun sker vid ett besök på skolan. Endast i undantagsfall kan den ske per telefon.
 4. Vi ringer dina referenser.
 5. Efter intervjun kommer lärarna tillsammans med rektor och kurator/SYV besluta vem som ska antas. Därefter skickar lärarna ut ett antagningsbesked via mail genom Schoolsoft. Det skickas senast två dagar innan midsommarafton.

Urvalskriterier – hur väljer vi vilka som får plats?

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven och eventuella särskilda krav. Skolan gör en pedagogisk bedömning och väljer först de som:

 • Bedöms ha förmåga att klara studierna.
 • Bedöms vara mycket motiverade att studera på folkhögskola.
 • Önskar bo på skolans internat.
 • Förtur ges till deltagare som har gått vår studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF).
 • Vid likvärdig bedömning av de sökande kommer antagning ske genom lottning.

Dessutom kan särskilda urvalskriterier gälla för olika utbildningar.

Särskilda urvalskriterier för denna kurs

Förtur ges till de som:

 1. Önskar bo på skolans internat.
 2. Har ofullständiga grundskole- och/eller gymnasiebetyg.
 3. Bedöms vara mycket motiverade att studera på Allmän kurs.
 4. Förtur ges till deltagare som ska fortsätta på Allmän kurs och har skött sina studier.
 5. Förtur ges till deltagare som har gått vår studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF).
 6. Vid likvärdig bedömning av de sökande kommer antagning att ske genom lottning.

För att läsa mer om hur antagningsprocessen går till – se bilaga 6, ”Från ansökan till antagningsbesked” i vår studeranderättsliga standard.

Utbildningstillfällen

Ny sökande

2021-08-30 - 2022-06-08 Varierande
Löftadalens folkhögskola. 1-3 år
Ansökningstid: 2021-03-01 - 2021-09-17

Nuvarande deltagare

2021-08-30 - 2022-06-08 Varierande
Löftadalens folkhögskola. 1-3 år
Ansökningstid: 2021-03-01 - 2021-09-17