Direkt till innehållet

Allmän kurs - Svenska som andraspråk

Vill du lära dig mer om svenska språket och samhället? Svenska som andraspråk (SVA) ger dig mycket goda förutsättningar att lyckas med dina senare gymnasiekurser i svenska och andra ämnen. Du läser även engelska och matematik. Kursen är för dig som klarat SFI D.

Ansökningsperiod
2021-03-01 - 2021-05-01
Utbildningsperiod
2021-08-23 - 2022-06-03
Plats
Löftadalens folkhögskola
Kontaktperson
Ingrid Hammond Sördal
Telefon
0733 05 49 89

Språket är nyckeln till samhället. Du behöver ett språk för att kommunicera, studera, arbeta och leva i Sverige. Kursen Svenska som andraspråk (SVA) bygger på dina tidigare kunskaper och erfarenheter och stärker dig i ditt språk.

För att studera gymnasiekurserna i svenska behöver du ett stort ordförråd och kunna förstå hur man studerar i den svenska gymnasieskolan. Du kan lyckas med gymnasiekurser om du först läser SVA. Du får även läsa samhällskunskap, engelska och matematik.

SVA är vägen mot högre studier i Sverige. Här kan du fortsätta studera på Allmän kurs. Allmän kurs ger dig grundläggande behörighet för högskola.

SVA ger dig språkliga verktyg så att du ska kunna uttrycka dig så bra som möjligt i många olika situationer. Du lär dig grundläggande datakunskap. SVA ger dig fördjupade kunskaper i språk och litteratur, samhällsliv och kultur, arbetsliv och fritid. Oavsett om du planerar att arbeta eller studera vidare efter SVA kommer du att behöva de kunskaper som kursen ger dig.