Studiestöd

Det finns olika typer av studiestöd att söka när du studerar på en folkhögskola. Här får du veta mer!

Studiehjälp

Studiehjälp – kan du söka till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Studiehjälp består av tre olika bidrag: studiebidrag, inackorderingstillägg, och extra tillägg.

  • Studiebidraget får du automatiskt när du studerar våra utbildningar på gymnasial nivå.
  • Inackorderingstillägg och extra tillägg måste du själv ansöka om hos CSNLäs mer på CSNs webbplats.

Studiemedel

Studiemedel – kan du söka från och med höstterminen det år du fyller 20 år.

Studiemedel består av antingen enbart bidrag eller en bidragsdel och en lånedel. Du kan läsa mer om studiemedel på CSNs webbplats.

Aktivitetsersättning vid förlängd studiegång

Aktivitetsersättning finns för dig som är 19–29 år och har en funktionsnedsättning som gör att du behöver längre tid än normalt för att avsluta grundskolan eller gymnasiet. Läs mer om aktivitetsersättning på Försäkringskassans webbplats .

Mer hjälp kring studiestöd

Kontakta Centrala studiestödsnämnden, CSN

Telefon: 0771-276 000, vardagar mellan 8.00–16.30.

eller

Löftadalens studie- och yrkesvägledare Kristina Johansson:

kristina.b.johansson@regionhalland.se

Telefon: 073-047 37 45

Gör studentlivet lite rikare

Mecenat - nyckeln till ett rikare studentliv