Information om skolans internatboende

Löftadalens folkhögskola hyr ut boende på skolans internat för studerande deltagare som antagits och fått ett rum på skolan. De allra flesta deltagare får rum, men under en kortare period i början av terminen kan de som bor i närområdet få pendla. Om vi inte kan erbjuda dig ett rum kommer vi att höra av oss till dig senast två veckor innan kursstart. 

Inflyttning på internatet sker söndagen före första skoldagen på terminen om inte skolan meddelar dig någonting annat. 

För mer information om internatet och priser, se skolans hemsida under ”Bo på internatet”.