Försäkringsinformation

Via vår huvudman Region Halland har Löftadalens folkhögskola en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller alla deltagare, dygnet runt och även under lov som inträffar under läsåret. Aktuellt försäkringsbesked finns på skolans hemsida. 

Deltagarens privata egendom omfattas inte av skolans försäkring. Du som bor på internatet behöver teckna en egen hemförsäkring och kontrollera med ditt försäkringsbolag vilket skydd du har om något händer.