Rapporteringssystem

Vid kursstart rapporterar skolan till CSN vilken kurs du är registrerad på och att du faktiskt har påbörjat kursen. Vid varje terminsslut rapporterar skolan om du har klarat dina studieresultat eller inte. Om du inte har klarat dina studieresultat gör CSN en utredning om varför, och beslutar om ersättning framöver. Skolan rapporterar även studieavbrott till CSN. För mer information om studiefinansiering, läs på www.csn.se eller vänd dig till studie- och yrkesvägledare. 

Löftadalens folkhögskola rapporterar statistikuppgifter på gruppnivå, samt deltagarstatistik med personuppgifter till Statistiska centralbyrån (SCB). Statistiken ligger till grund för att skolan ska få statsbidrag för den kurs du går på. Skolan rapporterar också funktionsnedsättningar på grupp- och individnivå till SCB; dessa uppgifter avidentifieras hos SCB när de har rapporterats. Dessutom rapporterar skolan funktionsnedsättningar på gruppnivå till Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).