Alkohol- och drogpolicy

Målsättningen med skolans alkohol- och drogpolicy är att skapa bästa möjliga studie- och livsmiljö samt att förebygga bruk och beroende. 

  • På Löftadalens Folkhögskola råder naturligtvis totalt alkoholförbud under skoltid 

Vi bedriver frivilliga vuxenstudier och det innebär eget ansvar som vi förutsätter att du kommer ta. Bryter du mot vår alkoholpolicy kan det innebära avstängning från dina studier, och/eller internatboende samt fullfölja ett behandlingsprogram.  

  • All hantering av narkotikaklassade och drogrelaterade medel är helt förbjudet. 

Bryter du mot vår drogpolicy innebär det drogtest och möjlighet till behandling. Det kan också leda till avstängning från studier och internatboende.  

Vi förutsätter att alla deltagare på ett positivt och ansvarsfullt sätt medverkar till att denna alkohol- och drogpolicy följs.