Studeranderättslig standard

Löftadalens Studeranderättsliga standard innehåller de rättigheter och de skyldigheter som gäller på vår skola.

Den studeranderättsliga standarden gäller för läsåret 2021–2022 och beslutades av rektor 2021-03-01, enligt delegationsbeslut från skolans styrelse, Driftnämnden Kultur och skola i Region Halland (2019-09-10, diarienummer DNKS190164). Enligt beslutet upprättas den studeranderättsliga standarden årligen av rektor. 
 
Löftadalens studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet som gäller för folkhögskolan i dessa frågor. Här finns alla dokument som ligger till grund för prövning för studeranderättsliga ärenden. Prövoinstans är Folkhögskolornas studeranderättslig råd (FSR).

Studerande är den som är antagen till en lång kurs på folkhögskola (15 dagar eller längre). En kurs är en utbildning som rapporteras som folkhögskolekurs till Folkbildningsrådet.

Löftadalens studeranderättsliga standard som PDF.

Guiden 2021-2022 som PDF