Den studeranderättsliga standarden gäller för läsåret 2022–2023 och beslutades av rektor 2022-03-01, enligt delegationsbeslut från skolans styrelse, Driftnämnden Kultur och skola i Region Halland (2019-09-10, diarienummer DNKS190164). Enligt beslutet upprättas den studeranderättsliga standarden årligen av rektor. 
 
Löftadalens studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet som gäller för folkhögskolan i dessa frågor. Här finns alla dokument som ligger till grund för prövning för studeranderättsliga ärenden. Prövoinstans är Folkhögskolornas studeranderättslig råd (FSR).

Studerande är den som är antagen till en lång kurs på folkhögskola (15 dagar eller längre). En kurs är en utbildning som rapporteras som folkhögskolekurs till Folkbildningsrådet.