Direkt till innehållet

Stödboende

Verksamheten i stödboendet bedrivs i samarbete med socialnämnden som är ansvarig för ungdomen/den unga vuxna. De kvalitativa kraven på placeringen är desamma som vid andra placeringsformer. Det krävs en vårdplan och uppföljning av boendet. Stödboenden omfattas av regelbunden tillsyn av IVO.

Vi vänder oss till unga/vuxna 18–22+ som behöver få ett individuellt anpassat stöd för att klara sin vardag. Stödboende innebär att ungdomen/den unga vuxna har eget boende under placeringstiden och går någon av de utbildningar som Löftadalens folkhögskola erbjuder. Ungdomen/den unga vuxna har ett mindre vårdbehov än vid placering i ett HVB-hem.

Exempel på målgrupper kan vara:

 • Unga som slussas ut från andra boendeformer.
 • Unga med behov av ett eget boende på grund av familjeförhållanden.
 • Ensamkommande ungdomar.

Målsättning är att de boende ska:

 • Få det stöd de behöver i boendet, skolan och på fritiden för att få ett meningsfullt liv.
 • Kunna bo i en trygg och säker miljö.
 • Få det känslomässiga stöd de behöver
 • Sköta skola, sin ekonomi och kunna sköta sitt eget hushåll.
 • Bli självständig och känna sig trygg
 • Uppnå en god hälsa
 • Bli redo att möta och ta sig an vuxenlivet på egen hand.

Stödinsatser

På stödboendet finns en särskild personalgrupp som erbjuder individuellt anpassat stöd och skräddarsyr stödinsatserna i samråd med ungdomen/den unga vuxna och socialtjänsten.

Exempel på stödinsatser:

 • Stöd i vardagsrutiner såsom att lära sig städa, laga mat, tvätta och att sköta sin ekonomi.
 • Att hjälpa till att utveckla ungdomens/den unga vuxnas sociala kompetens i samspelet med andra. Det kan omfatta stöd i att kommunicera, skapa och bevara sociala kontakter, där vi arbetar med att utveckla ungdomens/den unga vuxnas empatiska förmåga.
 • Stöd i att ta ansvar för sitt skolarbete, eller få särskilt anpassat stöd under lektioner eller hjälp med skolarbetet efter skoltid.
 • Att arbeta för att uppnå en så god fysisk och psykisk hälsa som möjligt.
 • Få en meningsfull fritid.
 • Att hjälpa till med externa kontakter som exempelvis sjukvård, tandläkare, skatteverket etc.
 • Att hjälpa till med att planera ungdomens/den unga vuxnas tillvaro och göra den begriplig, förutsägbar och trygg. Det innefattar till exempel påminnelser, vägledning och uppmuntran.
 • Vid behov erbjuder vi en samtalskontakt med vår kurator, som har grundläggande psykoterapiutbildning inriktning KBT.

Boende på stödboendet

Vi har åtta platser. Platserna är integrerade i skolans internatbyggnader som heter Kajutan, Bryggan och Skutan. Integreringen gör att de boende får naturlig kontakt med andra kursdeltagare på skolan. Många av våra deltagare får vänner för livet här!

Kajutan

Två av rummen på stödboendet ligger i Kajutan utanför skolbyggnaden. I den här byggnaden finns 19 andra enkelrum. Rummen har hög standard med egen toalett och dusch i rummet. Kök och vardagsrum finns på internatboendet.

Det här boendet är också ett så kallat tyst boende, vilket innebär att det ska vara tyst efter kl. 22:00.

Skutan

Fem av rummen på stödboendet ligger i Skutan utanför skolbyggnaden. Här bor man i eget rum och delar toalett och dusch med sin granne. I den här byggnaden finns det 21 andra enkelrum. Alla boende har gemensamt vardagsrum, kök och tvättstuga.

På Skutan ska det vara tyst och lugnt efter kl. 23:00.

Bryggan

Ett av rummen på stödboendet ligger i Bryggan. På Bryggan bor fyra personer i var sitt enkelrum. Det finns två duschar och två toaletter i varje Brygga. Utanför enkelrummen finns ett mindre gemensamt utrymme med soffa och pentry. Här finns det ytterligare 25 enkelrum.

På Bryggan ska det vara tyst och lugnt efter kl 23:00.