Sjuk & frånvaroanmälan

Om du inte kan komma till skolan för att du eller ditt barn har blivit sjukt, följ stegen nedan.

Om du själv är sjuk

1. Gör en sjukanmälan i Schoolsoft

Sjukanmälan görs i Schoolsoft. Observera att om du ännu ej finns registrerad för frånvaro i Schoolsoft ska du kontakta din lärare som gör en frånvaroanmälan åt dig. Du kan inte registrera frånvaro i efterskott – måste registreras samma dag före kl. 12.

2. Gör en sjukanmälan till Försäkringskassan

Du ska sedan också göra en sjukanmälan till Försäkringskassan på via deras webbplats.

Om ditt barn är sjukt

Om du anmäler för vård av sjukt barn (tillfällig föräldrapenning) ska du också ringa till CSN på telefon 0771 – 276 000 eller anmäla via e-post första dagen du är hemma.  Skicka in blanketten ”Försäkran vid tillfällig vård av barn” (2409W) när vårdperioden är slut. Den hittar du på CSNs webbplats, där du även kan läsa mer.