Kurator/Studie & yrkesvägledare

Kristina på klippa

Kristina Johansson

Kristina är kurator, Studie & yrkesvägledare och funktionsansvarig för skolans deltagarstödsarbete. Hon har grundläggande utbildning i psykoterapi med inriktning KBT.

KBT

KBT är en förkortning av kognitiv beteendeterapi. Det är en behandlingsmetod som går ut på att du aktivt övar dig på att förändra tankar, känslor och beteenden som kan hindra dig i ditt liv för att få ett ökat välbefinnande.

Löftadalens folkhögskola erbjuder genom Kristina KBT-samtal till dig, utefter KBT-metoder och tillämpad beteendeanalys. Det kan exempelvis handla om att få hjälp med att hantera din oro, ångest, sömnsvårigheter, fobier nedstämdhet, dåligt självförtroende, stressrelaterade symtom eller relationsproblem som hindrar dig i din skolgång och skapar onödigt lidande i din vardag.

Deltagarstöd

Kristina har också funktionsansvar för det deltagarstödsarbetet som görs på skolan. Det innebär att hon kopplas in då du eller andra deltagare behöver stödinsatser eller anpassningar under skolgången.
Kristina är en del av skolans deltagarstödsteam.

Läs mer om Deltagarstödsteamet

Studiestöd

I rollen som Studie- och yrkesvägledare är det Kristina som utformar och uppdaterar studieplanen tillsammans med dig som går Allmän kurs.

Kontakta Kristina om du har frågor kring din studieekonomi, oavsett om det gäller CSN eller Försäkringskassan.

Läs mer om studiestöd

Kontaktuppgifter

Telefon: 0340-58 18 15

Mobil: 073-04 73 745.

E-post: kristina.b.johansson@regionhalland.se

Viktiga länkar

Din studietid

CSN

Studieomdöme och behörighetsintyg

Studiestöd

Studieförsäkran

Studieresultat

Ogiltig frånvaro/skolk