Kostnader

Det är gratis att studera på Löftadalens folkhögskola. Det du betalar för är mat, eventuell kurslitteratur, material och logi. Kostnaden varierar beroende på vilken kurs du sökt samt om du är dagdeltagare eller internatdeltagare.

Terminsavgift – internatdeltagare

Denna information gäller för läsåret 22/23. Uppdaterad information gällande läsåret 23/24 syns när ansökan till dessa öppnar.

I avgiften för internatdeltagare ingår kost och logi.
Frukost, lunch, eftermiddagsfika och middag alla skoldagar (ej lediga dagar/lov då köket stänger efter lunch).

Kostnaderna för hyra skiftar beroende på vilket boende du önskar. Det är något billigare att bo i dubbelrum, men antalet dubbelrum är få. Du kan delbetala 9 gånger per läsår, den sista i varje månad.

Bo på internatet

Terminsavgift – dagdeltagare

I avgiften för dagdeltagare ingår lunch och eftermiddagsfika alla skoldagar. Du är också välkommen att äta under kvällstid då skolan arrangerar speciella festmåltider såsom återträffen, julbord, skolavslutning och andra högtider.

Kostnaden för dagdeltagare är 1410 kr/4 veckor Du kan delbetala vid 9 tillfällen per läsår, den sista i varje månad.

Gemensam Terminsavgift

Alla deltagare betalar också 250 kronor per termin , detta täcker försäkring, kopieringmaterial m.m.

Betalningsdatum

30/9 –  v. 35-38
31/10 – v. 39-42
30/11 – v. 43-47 (lov v.44)
31/12 – v. 48-51
31/1 – v. 2-5
28/2 – v. 6-10 (lov v.7)
31/3 – v. 11-15
30/4 – v. 16-19 (lov v.15)
31/5 – v. 20-22

Övriga kostnader

Vi arrangerar ibland studiebesök, studieresor eller till exempelvis teaterbesök där du betalar en del eller hela kostnaden själv. Se vilka kostnader som gäller för dig på vår hemsida under respektive kurs.

Är du under 20 år och går Allmän kurs, ska du kontakta din hemkommun, där du kan få ekonomisk hjälp med kostnaden för mat, böcker och resor.

Det finns olika studielån och bidrag att söka beroende på din ålder och utbildning du valt att gå. Mer om detta hittar du på sidan om studiestöd.