Försäkringsinformation

Region Halland har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Region Hallands verksamhetsområde.